Звіт про виконання плану роботи районної державної адміністрації за І квартал 2017 року

Версія для друкуВерсія для друку

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова районної

державної адміністрації

                                                                                                      Л.М.Звірко

                                                                                     ____ квітня 2017 року

 

 

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ПЛАНУ РОБОТИ

районної державної адміністрації

за  І квартал 2017 року

 

пп

Зміст заходу

Відмітка про

виконання

Термін

виконання

Відповідальні

виконавці

 

І. Питання, які плануються для розгляду районною радою

 

 

1.

Звіт голови районної державної адміні-страції про здійснення делегованих районною радою повноважень.

Розглянуто на сесії районної ради 17.03.2017, рішення №192 – ХV.

У визначений районною радою термін.

Штейнберг І.О.,

Гавриленко Н.В.,

Мудра С.А.

 

2.

Звіт про виконання Програми еконо-мічного і соціального розвитку Хорольського району за 2016 рік.

Розглянуто на сесії районної ради 17.03.2017, рішення №193 – ХV.

У визначений районною радою термін.

Абрамов С.Г.,

Федоренко К.В.

 

3.

Звіт про виконання районного бюджету за 2016 рік.

Розглянуто на сесії районної ради 17.03.2017, рішення №194 – ХV.

У визначений районною радою термін.

Абрамов С.Г.,

Носенко Г.Д.

 

4.

Про хід виконання Програми сприяння залученню інвестицій в економіку Хорольського району на 2016 – 2017 роки.

Розглянуто на засіда-нні постійної комісії  14.03.2017 року.

У визначений районною радою термін.

Абрамов С.Г.,

Федоренко К.В.

 

5.

Про стан розрахунків сільськогосподар-ських товаровироб-ників за земельні та майнові паї за 2016 рік.

Розглянуто на засіда-нні постійної комісії  14.03.2017 року.

У визначений районною радою термін.

Абрамов С.Г.,

Черненко Л.А.

 

6.

Про  виконання Районної програми розвитку освітньої галузі Хорольського району Полтавської області на 2016 рік.

Розглянуто на засіданні постійної комісії  14.03.2017 року.

У визначений районною радою термін.

Чишко М.М.,

Потерайло І.М.

 

7.

Про стан розвитку початкової мистецької позашкільної освіти.

Розглянуто на засіданні постійної комісії  14.03.2017 року.

У визначений районною радою термін.

Чишко М.М.,

Гунько І.А.

 

8.

Про хід виконання районної     програми     зайнятості      населення Хорольського району на 2013-2017 роки.

Розглянуто на засіданні постійної комісії  14.03.2017 року.

У визначений районною радою термін.

Чишко М.М.,

Тютюнник Л.В.

 

9.

Про організацію підвезення учнів та педагогічних працівників сільської місцевості, які потребують підвезення до місць навчання та роботи.

Розглянуто на засіданні постійної комісії  14.03.2017 року.

У визначений районною радою термін.

Чишко М.М.,

Потерайло І.М.

 

10.

Про районну програму підтримки та розвитку Хорольського радіомовлення на 2017 – 2020 роки.

Розглянуто на сесії районної ради 17.03.2017, рішення №206 – ХV.

У визначений районною радою термін.

Чишко М.М.,

Мудра С.А.

 

11.

Про районну програму організаційно – фінансового забезпечення оприлюднення інформації про діяль-ність органів держав-ної влади та органів місцевого самоврядування у 2017 році.

Розглянуто на сесії районної ради 17.03.2017, рішення №205 – ХV.

У визначений районною радою термін.

Чишко М.М.,

Мудра С.А.

 

ІІ. Питання для розгляду на нарадах у голови райдержадміністрації

 

 

У І кварталі 2017 року на 12 щотижневих нарадах у голови райдержадміністрації розглянуто 46 питань згідно з планом проведення  щотижневих нарад у голови райдержадміністрації.   Додатково внесено 2 питання.  

За результатами розгляду питань  дано 62 доручення.

Впродовж І кварталу 2017 року найбільше було розглянуто: соціально -  гуманітарних питань  – 11, питань дотримання фінансово – бюджетної дисципліни – 3,  роботи із зверненнями громадян – 3, діяльності агропромислового комплексу та  земельних відносин   – 3,  здійснення антикорупційних заходів та роботи з кадрами – 2.

На щотижневих нарадах у голови райдержадміністрації розглядались питання: „Про стан виконавської дисципліни“, „Про надзвичайні події та ситуації, що виникли на території району“.

 

ІІІ. Питання, які будуть розглядатися на засіданнях

 колегії  райдержадміністрації

 

12.

Про підсумки еконо-мічного і соціального розвитку та виконання бюджету району за 2016 рік та стан виконання Закону України „Про державне прогнозування та розроблення програм еконо-мічного і соціального розвитку України“.

Розглянуто на засіданні колегії 21.01.2017 року.

Січень.

Абрамов С.Г.,

Федоренко К.В.,

Носенко Г.Д.

 

 

13.

Звіт  про роботу з кадрами, проведену  в райдержадміністрації та її структурних підрозділах, у 2016 році.

Розглянуто на засіданні колегії 21.01.2017 року.

Січень.

Штейнберг І.О.,

Гавриленко Н.В.

 

14.

Про підсумки роботи із зверненнями громадян за 2016 рік у відповідності до положень Указу Президента України від 07.02.2008 №109/2008.

Розглянуто на засіданні колегії 27.01.2017 року, за наслідками розгляду видано розпорядження голови РДА  від  03.02.2017 №38.

Січень.

Штейнберг І.О.,

Гарькавенко І.І.

 

15.

Звіт начальника від-ділу статистики у Хорольському районі про результати діяль-ності та виконання плану роботи за 2016 рік відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 21.08.2013 №667. 

Розглянуто на засіданні колегії 24.02.2017 року.

 

 

 

 

 

 

 

Лютий.

Абрамов С.Г.,

Гаража С.М.

 

 

16.

Про  результати роботи щодо підбору вступників до Націо-нальної академії державного управління  при Президентові України у 2016 році та завдання на  2017  рік.

Розглянуто на засіданні колегії 24.02.2017 року.

 

Лютий.

Штейнберг І.О.,

Гавриленко Н.В.

 

15.

Про стан виконання вимог Закону України „Про Державний реєстр виборців“ на території Хорольського району за під-сумками роботи від-ділу ведення Державного реєстру виборців апарату райдержадмі-ністрації у 2016 році.

Розглянуто на засіданні колегії 31.03.2017 року.

 

Березень.

Штейнберг І.О.,

Чередник В.І.

 

16.

Про стан виконання у 2016 році структурними підрозділами райдержадміністрації, територіальними підрозділами центральних органів виконавчої влади завдань, визначених законами України, постановами Верховної Ради України, актами і дорученнями Президента України та Кабінету Міністрів України, власними рішеннями.

Розглянуто на засіданні колегії 31.03.2017 року, за наслідками розгляду видано розпорядження голови РДА  від  21.04.2017 №106.

Березень.

Гавриленко Н.В.,

Гінда І.А.

 

 

ІІІ. Питання, які будуть розглядатися на галузевих

семінарах, нарадах та дорадчих органах

 

 

17.

Нарада з питання: „Про виконання заходів із забезпечення стабільної роботи  дорожньо – транспортної інфраструктури району та забезпечення своєчасної протиожеледної обробки доріг“.

Проведено 20.01.2017 року.

Січень.

Абрамов С.Г.,

Герасименко В.Г.

 

18.

Нарада з питання підбиття підсумків виконання програми розвитку малого підпри-ємництва і дорадництва у Хорольському районі  на 2015 – 2017  роки  за 2016 рік.

Проведено 26.01.2017 року.

Січень.

Абрамов С.Г.,

Федоренко К.В.

 

19.

Нарада з питання підбиття підсумків виконання програми економічного і соціаль-ного розвитку за 2016 рік.

Проведено 25.01.2017 року.

Січень.

Абрамов С.Г.,

Федоренко К.В.

 

20.

Про організацію та ведення військового обліку на підпри-ємствах, установах, організаціях та закладах району.

Розглянуто 20.01.2017 року.

Січень.

Абрамов С.Г.,

Метан А.С.

 

21.

Нарада керівників загальноосвітніх навчальних закладів району з питання: „Про стан роботи закладів освіти щодо виконання статті 56 Закону України „Про освіту“ щодо запобігання вживання учнівською молоддю алкоголю, наркотиків, іншим шкідливим звичкам“.

Перенесено на червень 2017 року.

Січень.

Чишко М.М.,

Потерайло І.М.

 

22.

Нарада з питання підготовки і відзна-чення в районі Дня Соборності  України, Дня пам’яті Героїв Крут.

Проведено 11.01.2017 року.

Січень.

Чишко М.М.,

Мудра С.А.

 

23.

Нарада – семінар з питання формування та виконання дохідної і видаткової частини бюджетів місцевого самоврядування та дотримання фінансово – бюджетної дисципліни при виконанні кошторисів доходів і видатків.

Проведено 27.01.2017 року.

 

 

Січень,

лютий,

березень.

Абрамов С.Г.,

Носенко Г.Д.

 

24.

Семінар з питань скла-дання Зведеного плану розвитку агропромислового комплексу на 2017 рік.

Проведено 01.02.2017 року, протокол №1.

Лютий.

Абрамов С.Г.,

Черненко Л.А.

 

25.

Семінар з питань складання річного бухгалтерського звіту за 2016 рік.

Проведено 25.02.2017, протокол №1.

 

 

Лютий.

Абрамов С.Г.,

Черненко Л.А.

 

26.

Нарада з питання: „Про прогноз весняної повені у 2017 році та готовність об’єктів господарств району, комунальних та аварійно – рятувальних служб до пропуску льодоходу і повені та ліквідації можливих підтоплень“.

Проведено 23.02.2017 року.

Лютий.

Абрамов С.Г.,

Козирод О.О.

 

27

Семінар – нарада з порядком денним:

1. Про організацію роботи з контролю за виконанням делегованих повноважень органів виконавчої влади виконавчими комітетами міської та сільських рад у 2016 році відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 09.03.1999 №339 „Про затвердження Порядку контролю за здійсненням органами місцевого самоврядування делегованих повноважень органів виконавчої влади“.

2. Про комплекс проведених райдержадміністрацією, виконавчими комітетами міської та сільських рад антикорупційних за-ходів у 2016 році на виконання Закону України „Про запобі-гання корупції“.

Проведено 24.02.2017 року, протокол №02.

Лютий.

Абрамов С.Г.,

Гавриленко Н.В.

 

28.

Нарада з питання підготовки районних заходів до Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав.

Проведено 02.02.2017 року.

 

 

Лютий.

Чишко М.М.,

Мудра С.А.

 

29.

Нарада з питання підготовки районних заходів до Дня пам’яті героїв Небесної Сотні.

Проведено 02.02.2017 року.

 

 

Лютий.

Чишко М.М.,

Мудра С.А.

 

30.

Нарада з питання підготовки районних заходів з відзначення 100 – річчя подій Української революції 1917 – 1921 років.

Проведено 02.02.2017 року.

 

 

 

Лютий.

Чишко М.М.,

Мудра С.А.

 

31.

Нарада з питання: „Про роботу галузі культури району у 2016 році та завдання на 2017 рік“.

Перенесено на ІІ квартал 2017 року.

Лютий.

Чишко М.М.,

Гунько І.А.

 

32.

Нарада з питання дотримання вимог ведення діловодства.

Проведено 28.02.2017 року.

Лютий.

Штейнберг І.О.,

Гінда І.А.

 

 

33.

Нарада з питання відзначення в районі Міжнародного жіно-чого Дня.

Проведено 01.03.2017 року.

 

 

Березень.

Штейнберг І.О.,

Мудра С.А.

 

34.

Нарада з питань підготовки і відзначення в районі дня народження Т.Г.Шевченка.

Проведено 01.03.2017 року.

 

Березень.

Штейнберг І.О.,

Мудра С.А.

 

35.

Семінар на тему: „Про складання номенклатури справ, паспортів архівних підрозділів, упорядкування документів та їх зберігання в архівних підрозділах установ, підприємств, організацій“.

Проведено 24.02.2017 року.

Березень.

Штейнберг І.О.,

Шевчуга М.Ю.

 

36.

Семінар на тему: „Про впровадження нових нормативно – правових актів з діловодства та архівної справи на  підприємствах, установах та організаціях“.

Проведено 16.03.2017 року.

Березень.

Штейнберг І.О.,

Шевчуга М.Ю.

 

 

ІV. Питання, які будуть розглядатися на оперативно – розпорядчих

нарадах у першого заступника, заступників голови

та керівника апарату  райдержадміністрації

 

37.

Про застосування дисциплінарних стягнень за порушення антикорупційного законодавства.

 

Розглянуто 24.01.2017 року.

Січень.

Абрамов С.Г.,

Гавриленко Н.В.

 

38.

Про надання соціальних послуг особам з обмеженими фізичними можливостями.

Розглянуто 23.01.2017 року.

Січень.

Чишко М.М.,

Бойко Л.О.

 

39.

Про результати роботи закладів освіти щодо використання енер-гоносіїв (стан споживання та економії).

Розглянуто 23.01.2017 року.

Січень.

Чишко М.М.,

Потерайло І.М.

 

40.

Про аналіз підготовки розпорядчих докумен-тів райдержадміні-страції за 2016 рік.

Розглянуто 23.01.2017 року.

Січень.

Штейнберг І.О.,

Гінда І.А.

 

41.

Про стан виконання Виробничої програми по тваринництву на період зимівлі худоби у 2016– 2017 роках у 2016 році.

Розглянуто 16.02.2017 року.

Лютий.

Абрамов С.Г.,

Черненко Л.А.

 

42.

Про підсумки проведення ІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін та І етапу Всеукраїнського конкурсу - захисту науково - дослідницьких робіт учнів – членів Малої Академії наук.

Розглянуто 27.01.2017 року.

Лютий.

Абрамов С.Г.,

Потерайло І.М.

 

43.

Про хід виконання розпорядження голови облдержадміністрації від 13.11.2015 №590 „Про заходи з увічнення в області пам’яті захисників України на період до 2020 року“.

Розглянуто 27.02.2017 року.

Лютий.

Абрамов С.Г.,

Мудра С.А.

 

44.

Про стан виконавської дисципліни в організації роботи з документами.

Розглянуто 13.02.2017 року.

Лютий.

Штейнберг І.О.,

Гінда І.А.

 

45.

Про результати пере-вірки наказів керів-ників структурних підрозділів районної державної адміністра-ції на відповідність до вимог чинного законодавства за 2016 рік.

Розглянуто 20.02.2017 року.

Лютий.

Штейнберг І.О.,

Гарькавенко І.І.

 

46.

Про забезпечення режиму секретності в райдержадміністрації.

Розглянуто 27.02.2017 року.

Лютий.

Штейнберг І.О.,

Метан А.С.

 

47.

Про готовність сільськогосподарських під-приємств району до проведення комплексу весняно – польових робіт.

Розглянуто 23.03.2017 року.

Березень.

Абрамов С.Г.,

Черненко Л.А.

 

48.

Про фінансовий стан підприємств району за 2016 рік.

Розглянуто 16.03.2017 року.

Березень.

Абрамов С.Г.,

Федоренко К.В.

 

49.

Про організацію дозвілля для людей похилого віку та осіб з обмеженими фізичними можливостями.

Розглянуто 02.03.2017 року.

Березень.

Абрамов С.Г.,

Бойко Л.О.

 

50.

Про конкурсний відбір на державну службу: правове регулювання та конфлікт інтересів при його проведенні.

Розглянуто 27.03.2017 року.

Березень.

Штейнберг І.О.,

Гавриленко Н.В.

 

51.

Про стан подання відомостей періодич-ного поновлення бази даних Державного реєстру виборців відповідно до статті 22 Закону України „Про Державний реєстр виборців“.

Розглянуто 16.03.2017 року.

Березень.

Штейнберг І.О.,

Чередник В.І.

 

52.

Про підсумки прове-дення „Днів відда-леного села“ у 2016 році.

Розглянуто 13.03.2017 року.

Березень.

Штейнберг І.О.,

Гарькавенко І.І.

 

53.

Про хід виконання розпорядження голови облдержадміністрації від 15.06.2016 №257 „Про забезпечення інформування населення“.

Розглянуто 27.02.2017 року.

Березень.

Штейнберг І.О.,

Мудра С.А.

 

54.

Про складання номен-клатури справ, устано-вами, підприємствами, організаціями району.

Розглянуто 23.03.2017 року.

Березень.

Штейнберг І.О.,

Шевчуга М.Ю.

 

V. Проведення організаційно – масових заходів

Протягом кварталу

 

 

55.

Забезпечення діяльності консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, служб і комісій, створених при райдержадміністрації (за планами роботи цих органів).

Проведено відповідно до окремих планів.

Абрамов С.Г.,

Чишко М.М.,

Штейнберг І.О.

 

 

56.

 

Здійснення моніторингу стану виконання плану надходжень доходів до зведеного бюджету району та використання коштів згідно затверджених бюджетних призначень.

Моніторинг  стану виконання плану надходжень доходів до зведеного бюджету району здійснювався протягом кварталу.

Абрамов С.Г.,

Носенко Г.Д.

 

57.

Проведення наради – семінару з питання виконання дохідної і видаткової частини бюджетів місцевого самоврядування та дотримання фінансово – бюджетної дисципліни при виконанні кошторисів доходів і видатків.

Впродовж кварталу наради – семінари не проводилися.

Абрамов С.Г.,

Носенко Г.Д.

 

58.

Проведення районних виставок – ярмарок та сприяння проведенню обласних та державних ярмаркових заходів.

Проведено 06.01.2017, 19.02.2017, 05.03.2017 року.

Абрамов С.Г.,

Федоренко К.В.

 

59.

Проведення моніторингу цінової ситуації на основні продукти харчування в реалізаційній мережі сільських населених пунктів та м. Хорола.

Моніторинг здійснювався щомісяця до 10 числа наступного місяця за звітним.

Абрамов С.Г.,

Федоренко К.В.

 

60.

Засідання оперативного штабу щодо соціального захисту бездомних осіб та осіб, звільнених з місць позбавлення волі.

Проведено 12.01.2017, 16.02.2017 року.

Чишко М.М.,

Бойко Л.О.

 

 

61.

Проведення особистих та виїзних прийомів громадян керівництвом районної державної адміністрації.

Проведено:

особистих  прийомів:

головою  – 6,

звернень – 3,

Абрамовим С.Г. – 13,

звернень – 3,

Чишком М.М. – 6,

звернень -  0.

Виїзних  прийомів:

головою – 3,

звернень – 0,

Абрамовим С.Г.– 2, звернень – 1;

Чишком М.М. – 1, звернень – 0.

Штейнберг І.О.,

Каленська Л.А..

 

62.

Проведення „прямих“, „гарячих“ телефонних ліній, телефонів довіри та телефонів для людей з обмеженими фізичними можливостями.

Проведено „прямі“ телефонні лінії:

Звірко Л.М. – 03.01, 01.02., 01.03.;

Абрамов С.Г. – 04.01., 02.02., 02.03;

Чишко М.М. – 05.01., 03.02.;

Штейнберг І.О. –06.01., 06.02., 03.03.

Проведено 12 „гарячих“ телефонних ліній. Звернень протягом І кварталу 2017 року не було.

Штейнберг І.О.,

Каленська Л.А.

 

63.

Надання практичної допомоги структурним підрозділам райдержадміністрації в організації ведення діловодства.

Надано практичну допомогу відділу куль-тури і туризму райдержадміністрації, управлінню агропро-мислового розвитку райдержадміністрації, службі у справах дітей райдержадміністрації.

Штейнберг І.О.,

Гінда І.А.

 

64.

Проведення правових навчань державних службовців в Університеті правових знань при райдержадміністрації.

Проведено 10.01.2017,

07.02.2017, 14.03.2017 року.

Штейнберг І.О.,

Гарькавенко І.І.

 

65.

Проведення періодичної звірки персональних даних виборців з ВГІРФО Хорольського РВ УМВС в Полтавській області, відділом РАЦС Хорольського районного управління юстиції,  Хорольсько - Семенівським районним військовим комісаріатом, управлінням праці та соціального захисту населення райдержадміністрації.

Проводився збір відомостей щодо понов-лення бази Реєстру щомісяця до 5 числа протягом кварталу.

Штейнберг І.О.,

Чередник В.І.

 

66.

Здійснення заходів щодо підвищення кваліфікації державних службовців управлінь, відділів, інших структурних підрозділів райдержадміністрації.

У І кварталі 2017 року відповідно до плану-графіка Полтавського обласного центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, керівників державних підприємств, установ та організацій підвищив кваліфікацію один державний службовець.

Штейнберг І.О.,

Гавриленко Н.В.

 

Січень

 

67.

Проведення заходів з нагоди Новорічних та Різдвяних свят.

Проведені святкові концерти, дитячі ранки, розважальні програми для учнів загально-освітніх та дошкільних навчальних закладів району 01 – 07.01.2017 року.

Чишко М.М.,

Гунько І.А.,

Мудра С.А.

 

68.

Проведення регіонального пісенного фестивалю „Хорольські зірочки“.

Проведено 15.01.2017 року.

Чишко М.М.,

Гунько І.А.

 

69.

Заходи до Дня пам’яті героїв Крут.

У центральній районній бібліотеці 27.01.2017 року проведено лекцію – концерт „Крути – наша слава, наша історія“, у районному крає знав-чому музеї облашто-вано експозицію „Книги: шлях у вічність“.

Чишко М.М.,

Гунько І.А.,

Мудра С.А.

 

70.

Проведення навчальної години з теми: „Застосування дисциплінарних стягнень за порушення антикорупційного законодавства“.

Проведено 24.01.2017 року.

Штейнберг І.О.,

Гавриленко Н.В.

 

71.

Проведення перевірки роботи з кадрами в управлінні соціального захисту населення райдержадміністрації.

Проведено 25.01.2017 року. Довідку підготовлено, узагальнено та направлено для усунення виявлених недоліків 10.02.2017 року..

Штейнберг І.О.,

Гавриленко Н.В.

 

Лютий

 

 

72.

Проведення молодіжного конкурсу „Сердець закоханих горіння

“ до Дня Святого Валентина.

Проведено 14.02.2017 року.

Штейнберг І.О.,

Гунько І.А.

 

73.

Заходи до Міжнародного дня рідної мови.

20, 21.02.2017 року проведено тематичні заходи загальноосвітніх навчальних закладах району,  у центральній районній бібліотеці проведено конкурс знавців рідної мови „Живої мови чарування“.

Штейнберг І.О.,

Гунько І.А.,

Мудра С.А.,

Потерайло І.М.

 

74.

Заходи до відзначення 100 – річчя подій Української революції 1917 – 1921 років.

21.03.2017 року відбулося покладання квітів до пам’ятника Т.Г.Шевченку.

 

Штейнберг  І.О.,

Мудра С.А.

 

75.

Проведення установчих зборів з формування нового складу громадської ради при райдержадміністрації.

 

Проведено 24.02.2017 року.

Штейнберг І.О.,

Мудра С.А.

 

76.

Семінар керівників загальноосвітніх навчальних закладів.

Проведено 22.02.2017 року.

Чишко М.М.,

Потерайло І.М.

 

77.

Проведення навчальної години з теми: „Про деякі нюанси подання електронних декларацій державними службовцями“.

Проведено 07.02.2017 року.

Штейнберг І.О.,

Гавриленко Н.В.

 

78.

Проведення організаційних заходів з проведення І туру Всеукраїнського конкурсу „Кращий державний службовець“.

Впродовж кварталу  проведено:

- здійснено відбір державних службовців для участі у першому турі Конкурсу з урахуван-ням встановлених критеріїв;

- 20.03.2017 року проведено засідання оргко-мітету з проведення першого туру Конкурсу для розгляду наданих претендентами доку-ментів та прийняття рішень щодо участі державних службовців у Конкурсі.

Штейнберг І.О.,

Гавриленко Н.В.

 

Березень 

 

 

79.

Проведення навчальної години з теми: „Корупційні злочин та адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією“.

Проведено 20.03.2017 року, протокол №03.

Штейнберг І.О.,

Гавриленко Н.В.

 

80.

Семінар – практикум бібліотечних працівників на тему: „Клуби за інтересами та любительські об’єднання у бібліотеках“.

Проведено 22.03.2017 року, протокол №1.

Чишко М.М.,

Гунько І.А.

 

 

81.

Семінар клубних працівників на тему: „Роль технічних засобів в розвитку народної творчості“.

Проведено 17.03.2017 року, протокол №1.

Чишко М.М.,

Гунько І.А.

 

82.

Заходи до Міжнародного жіночого дня.

Проведено святковий концерт „Найкращі на землі жінки - українки“ 07.03.2017 року в районному будинку культури.

 

Чишко М.М.,

Гунько І.А.,

Мудра С.А.

 

83.

Заходи до Всесвітнього дня поезії.

21.03.2017 року у центральній районній лікарні проведено поетичну мозаїку „Жива криниця поезії“.

Чишко М.М.,

Гунько І.А.

 

84.

Проведення перевірки роботи з кадрами  у відділі освіти, молоді та спорту райдержадміністрації.

Проведено 10.03.2017 року.

Направлено довідку для усунення недоліків 17.03.2017 року.

Штейнберг І.О.,

Гавриленко Н.В.

 

VІ. Проведення заходів ідеології державотворення

 

 

Щомісяця

 

 

85.

 

Проведення єдиного дня інформування населення (за окремим планом).

Проведено, матеріали опубліковані в районній газеті „Вісті Хороль-щини“:

„Україно,  соборно державо, сонценосна колиска моя!“,  №3, 2017;

„Шана героям, що виборювали незалеж-ність“, №5, 2017;

„Полум’я Донецької війни народжувалося на афганському кострі“, №6, 2017;

„Знову Афганська дорога у моїй пам’яті біжить“, №7, 2017;

„Класик української літератури, національна гордість українського народу“, №10, 2017;

„Не зраджу тебе, Україно“, №11, 2017 року.

Штейнберг І.О.,

Мудра С.А.

 

Січень 

 

 

86.

Заходи до Дня Соборності  України.

 

 22.01.2017 року проведено урочисту ходу, мітинг та покладання квітів до пам’ятника Т.Г.Шевченку.

Чишко М.М.,

Мудра С.А.,

Гунько І.А.

 

Лютий   

 

87.

Заходи до Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав.

15.02.2017 року відбулося покладання квітів до пам’ятного знаку воїнам – афганцям, у районному краєзнавчому музеї підготовлено експозицію „Афганістан – вічний біль і вічна пам'ять“.

Чишко М.М.,

Мудра С.А.

 

88.

Заходи до Дня пам’яті Героїв Небесної Сотні.

20.02.2017 року проведено урочисту ходу, мітинг та покладання квітів до пам’ятника Т.Г.Шевченку,  у районному краєзнавчому музеї підготовлено експозицію „Небесна сотня: герої не вмирають“.

Чишко М.М.,

Гунько І.А.,

Мудра С.А.

 

Березень  

 

89.

Заходи  до дня народження Т.Г. Шевченка.

09.03.2017 року відбулося покладання квітів до пам’ятника Т.Г.Шевченку, у центральній районній бібліотеці проведено літературну замальовку „Свіча запалена від серця“.

Чишко М.М.,

Потерайло І.М.,

Гунько І.А.

 

VІІ. Робота з органами місцевого самоврядування  щодо

 реалізації ними повноважень виконавчої влади

 

90.

Надання методичної допомоги міській та сільським радам з питань формування доходної частини бюджетів місцевого самоврядування.

Надано методичну допомогу міській та сільським радам.

Абрамов С.Г.,

Носенко Г.Д.

 

91.

Надання практичної допомоги секретарям сільських рад з питань цивільного захисту.

Впродовж кварталу надавалась допомога секретарям Петрівської, Петракіївської сільських рад.

Абрамов С.Г.,

Козирод О.О.

 

92.

Надання практичної допомоги сільським радам з питань реалізації положень Закону України „Про регулювання містобудівної діяльності“.

Впродовж кварталу надавалась практична допомога секретарям Штомпелівської, Трубайської, Клепачівської, Хильківської сільських рад.

Абрамов С.Г.,

Герасименко В.Г.

 

93.

Надання консультативної допомоги з питань виконання нормативно – правових актів у сфері діяльності суб’єктів господарювання, які проводять операції з металобрухтом.

Впродовж кварталу надавалася консультативна допомога.

Абрамов С.Г.,

Федоренко К.В.

 

94.

Надання методичної допомоги органам місцевого самоврядування з питань залучення інвестицій для розвитку регіону.

Впродовж кварталу надавалася консультативна допомога.

Абрамов С.Г.,

Федоренко К.В.

 

95.

Проведення моніторингу щодо використання водних об’єктів на території сільських рад.

Проведено 24.03.2017 року.

Абрамов С.Г.,

Черненко Л.А.

 

96.

Сприяння органам місцевого самоврядування щодо розробки програм соціально – економічного розвитку територіальних громад та інших цільових програм.

Впродовж кварталу надавалася консультативна допомога.

Абрамов С.Г.,

Федоренко К.В.

 

97.

Надання методичної та консультативної допомоги органам місцевого самоврядування з питань об

’єднання місцевих територіальних громад.

Впродовж кварталу надавалася консультативна допомога.

Абрамов С.Г.,

Федоренко К.В.

 

98.

Проведення перевірок дотримання законодавства у сфері охорони культурної спадщини виконкомами міської та сільських рад.

Проведено перевірку Мусіївської сільської ради 23.02.2017 року.

Чишко М.М.,

Гунько І.А.

 

99.

Проведення періодичної звірки списків виборців із секретарями виконавчих комітетів сільських та міської рад та опрацювання інформації щодо найменування нових та перейменування вулиць, присвоєння номерів новим будинкам і зміну нумерації існуючих будинків у населених пунктах району (за окремим графіком).

 

Постійно протягом кварталу проводилась звірка персональних даних виборців із секретарями сільських рад.

Штейнберг І.О.,

Чередник В.І.

 

100.

Проведення комплексної перевірки здійснення виконавчим комітетом Мусіївської сільської ради делегованих повноважень органів виконавчої влади  (в межах чинного законодавства).

 

Проведено з 12.02.2017 по 17.02.2017 року.

Складено акт від 13.03.2017 №01.

Справа 03-25.

Штейнберг І.О.,

Гавриленко Н.В.

 

101.

Надання методичної допомоги в організації ведення діловодства виконавчим комітетам сільських рад.

Надавалася допомога по мірі звернень.

Штейнберг І.О.,

Гінда І.А.

 

ІХ. Документи, які розглядатимуться в порядку контролю

у заступників голови райдержадміністрації

 

 

  VІІІ. Документи, які розглядатимуться в порядку контролю у першого заступника та заступників голови райдержадміністрації

Протягом кварталу

 

Протягом кварталу

102.

Закон України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності“.

Інформацію направлено у Департамент економічного розвитку, торгівлі та залучення інвестицій обласної державної адміністрації.

Абрамов С.Г.,

Федоренко К.В.

 

103.

Закон України „Про запобігання корупції“.

 

Розглянуто на оперативно – розпорядчій нараді у першого заступника голови РДА 24.01.2017 року.

Абрамов С.Г.,

Гавриленко Н.В.

 

104.

Закон України „Про державну службу“.

Розглянуто на оперативно – розпорядчій нараді у керівника апарату РДА 24.01.2017 року.

Штейнберг І.О.,

Гавриленко Н.В.

 

105.

Закон України „Про загальний військовий обов’язок і військову службу“.

Розглянуто на нараді у першого заступника голови райдержадміністрації 20.01.2017 року.

Абрамов С.Г.,

Метан А.С.

 

106.

Закон України „Про регулювання містобудівної діяльності“.

Розглянуто на нарадах у першого заступника голови райдержадміністрації 20.01.2017, 21.02.2017 року.

Абрамов С.Г.,

Герасименко В.Г.

 

107.

Указ Президента України від 07.07.2003 №580/2003 „Про додаткові заходи щодо залучення іноземних інвестицій в економіку України“.

Інформацію направлено у Департамент економічного розвитку, торгівлі та залучення інвестицій обласної державної адміністрації.

 

Абрамов С.Г.,

Федоренко К.В.

 

108.

Цивільний кодекс України.

Розглянуто на нараді у першого заступника голови РДА 29.03.2017 року.

 

Абрамов С.Г.,

Козирод О.О.

 

109.

Постанова Кабінету Міністрів України від 09.03.1999 №339 „Про затвердження Порядку контролю за здійсненням органами місцевого самоврядування делегованих повноважень органів виконавчої влади“.

Розглянуто на семінар – нараді 24.03.2017 року.

Штейнберг І.О.,

Гавриленко Н.В.

 

110.

Постанова Кабінету Міністрів України від 30.11.2011 №1242 „Про затвердження Типової інструкції з діловодства у центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади“.

Розглянуто на нараді 28.01.2017 року.

Штейнберг І.О.,

Гінда І.А.

 

 

111.

Наказ Департаменту освіти і науки облдержадміністрації від 04.12.2015 №423 „Про проведення ІІІ етапу Всеукраїнський учнівських олімпіад у 2015 – 2016 навчальному році“.

Розглянуто на семінарі заступників директорів навчальних закладів 27.01.2017 року.

Чишко М.М.,

Потерайло І.М.

 

112.

Наказ Департаменту освіти і науки облдержадміністрації від 16.11.2012 №24 „Про затвердження Положення про проведення І, ІІ етапів Всеукраїнського конкурсу захисту науково – дослідницький робіт учнів – членів Полтавського територіального відділення Малої Академії наук України“.

Розглянуто на семінарі заступників директорів навчальних закладів 27.01.2017 року.

Чишко М.М.,

Потерайло І.М.

 

113.

Розпорядження голови облдержадм-іністрації від 15.06.2016 №257 „Про забезпечення інформування населення“.

Розглянуто на нараді у керівника апарату райдержадміністрації 27.02.2017 року.

Чишко М.М.,

Мудра С.А.

 

 

114.

Розпорядження голови облдержадміністрації від 13.11.2015 №590 „Про заходи з увічнення в області пам’яті захисників України на період до 2020 року“.

Розглянуто на нараді у керівника апарату райдержадміністрації 12.01.2017 року.

Чишко М.М.,

Мудра С.А.

 

 

115.

Розпорядження голови райдержадміністрації від 18.01.2013 №08 „Про  посилення відповідальності за стан виконання вимог законодавства з питань опіки та піклування“.

Інформацію узагалі-нено та направлено голові райдержадміністрації для ознайомлення.

Чишко М.М.,

Вернигора Н.М.

 

 

116.

Розпорядження голови райдержадмі-ністрації від 02.12.2016 №284 „Про  стан військового обліку в органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах, організаціях і навчальних закладах у 2016 році“.

 

Розглянуто на нараді у першого заступника голови райдержадміністрації 15.02.2017 року.

Абрамов С.Г.,

Метан А.С.

 

 

ІХ.  Вивчення, узагальнення і поширення в районі нових форм

 і методів роботи органів державної влади і місцевого самоврядування,

підприємств і організацій різних форм власності

 

 

117.

Узагальнення матеріалів семінару – практикуму бібліотечних працівників на тему: „Клуби за інтересами та любительські обєднання у бібліотеках“.

Вивчено та узагальнено досвід роботи на семінарі 17.03.2017 року.

Чишко М.М.,

Гунько І.А.

 

118.

Вивчення, узагальнення та поширення досвіду роботи виконкому Андріївської сільської ради щодо здійснення профілактичної роботи з питань запобігання корупції в органах місцевого самоврядування.

Вивчено та узагальнено досвід роботи на семінар - нараді 24.02.2017 року.

Абрамов С.Г.,

Гавриленко Н.В.

 

                   

 

Загальна кількість запланованих заходів –  118.

З них:

Внесено та виконано додатково – 10.   

Перенесено на ІІ квартал 2017 року – 2.

Загальний відсоток виконання плану роботи райдержадміністрації за І квартал 2017 року складає 98,3%.

 

 

 

Керівник апарату районної

державної адміністрації                                                             І.О.Штейнберг

 

 

 

Бочарова М.І. 

34161   

 

 

Наверх ↑