Умови конкурсу з визначення підприємства (організації) для здійснення функцій робочого органу при проведенні конкурсу

Версія для друкуВерсія для друку

                                                                                                          ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови Хорольської районної

державної адміністрації

 

 

 

 

Умови

конкурсу з визначення підприємства (організації) для здійснення функцій робочого органу при проведенні конкурсу з визначення пасажирських перевізників на приміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі території Хорольського району

 

І. Загальна частина

 

1.1. Умови  конкурсу з визначення підприємства (організації) для здійснення функцій робочого органу при проведенні конкурсу з визначення пасажирських перевізників на приміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі території Хорольського району (далі-Умови) розроблені відповідно до вимог Закону України „Про автомобільний транспорт“, постанови Кабінету Міністрів України від 03грудня 2008 року

№ 1081 „Про затвердження Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування“ (далі-Порядок) з метою визначення підприємства ( організації) для здійснення функцій робочого органу (далі- робочий орган) при проведенні конкурсу з визначення пасажирських перевізників на приміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі території Хорольського району.

1.2. На робочий орган покладаються функції відповідно до пункту 14 Порядку.

1.3. Організатором конкурсу з визначення підприємства ( організації) для здійснення функцій робочого органу при проведенні конкурсу з визначення пасажирських перевізників на приміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі території Хорольського району (далі-конкурс) є Хорольська районна державна адміністрація Полтавської області (далі - організатор).

1.4 Терміни в цих Умовах вживаються у значеннях, наведених в законодавстві України у сфері автомобільного транспорту.

 

ІІ. Вимоги до учасників конкурсу

 

2.1. У конкурсі можуть брати участь підприємства (організації) (далі- претенденти), які відповідають вимогам, що встановлені статтею 44 Закону України „Про автомобільний транспорт“ та цим Умовам.

2.2. Не допускаються до участі в конкурсі підприємства (організації), які надають послуги з перевезень, провадять діяльність на ринку транспортних послуг, пов’язану з наданням послуг з перевезень, представляють інтереси окремих автомобільних перевізників.

 

ІІІ. Порядок підготовки до проведення конкурсу

 

3.1. Для підготовки та проведення конкурсу утворюється комітет з визначення робочого органу (далі – конкурсний комітет), склад якого затверджується організатором.

3.2. Не пізніше ніж за 30 календарних днів до початку конкурсу організатор розміщує в засобах масової інформації оголошення про проведення конкурсу, в якому визначаються:

умови конкурсу;

строк подачі та адреса, за якою подаються документи для участі у

конкурсі,телефон для довідок.

місце, дата та час початку проведення засідання конкурсного комітету.

3.3.  З метою участі у конкурсі претендент подає секретарю конкурсного комітету у визначений в оголошенні термін такі документи:

заяву на участь у конкурсі згідно із встановленою формою (додається);

копії документів, що підтверджують досвід роботи підприємства (організації) не менш як три роки з питань організації пасажирських перевезень;

копії документів, що підтверджують наявність у підприємства (організації) фахівців у галузі пасажирського автомобільного транспорту;

 копії документів, що підтверджують наявність у підприємства матеріально-технічного забезпечення.

3.4. Копії документів, повинні бути завірені підприємством (організацією) в установленому законодавством порядку.

3.5.  Подані на конкурс документи реєструються секретарем конкурсного комітету у журналі обліку.

Конкурсний комітет вивчає, систематизує та аналізує всі документи, які надійшли від підприємств (організацій).

3.6. Документи, які надійшли після встановленого строку, не розглядаються.

3.7. Документи, подані не в повному обсязі, не реєструються і повертаються претенденту з відповідним обґрунтуванням.

Всі зауваження та недоліки претенденти можуть виправити протягом двох днів і подати документи повторно.

 

IV. Умови проведення конкурсу та визначення переможця

 

4.1. Конкурсний комітет у визначений час запрошує претендентів та проводить конкурс. Документи кожного претендента розглядаються окремо.

Основні критерії відбору переможця: досвід роботи з питань організації пасажирських перевезень (не менше трьох років); кількість фахівців у галузі автомобільного транспорту.

Переможцем конкурсу визначається підприємство (організація), яке за оцінкою конкурсного комітету найбільше відповідає Умовам.

4.2. Рішення конкурсного комітету приймаються на засіданні у присутності не менше двох третин його складу відкритим голосуванням простою більшістю голосів. У разі рівної кількості голосів „за“ та „проти“ голос голови конкурсного комітету є вирішальним.

Рішення конкурсного комітету оформляються протоколом в десятиденний термін, який підписують всі члени конкурсного комітету, які взяли участь у голосуванні.

4.3. Переможець конкурсу оголошується на засіданні конкурсного комітету із запрошенням на нього всіх претендентів.

4.4. З переможцем конкурсу організатор укладає  договір про виконання функцій робочого органу. Строк дії договору встановлюється за домовленістю між організатором та робочим органом, але не більш як на три роки.

V. Розгляд спорів

 

5.1. У разі порушення Умов проведення конкурсу особи, право яких порушено, можуть звернутися з відповідною скаргою до організатора. Скарга може бути подана протягом 10 днів з дати проведення конкурсу.

5.2. Організатор,  після одержання скарги, перевіряє зазначені в ній факти. У разі виявлення порушень організатор скасовує рішення конкурсного комітету з визначення переможця конкурсу. Відповідь надається протягом 30 календарних днів з моменту одержання скарги.

5.3. Скарги, що надійшли з порушенням установленого терміну, не розглядаються.

5.4. Неврегульовані організатором спори розглядаються в установленому чинним законодавством порядку.

 

   

 

Завідувач сектору економічного

розвитку, торгівлі та інфраструктури

районної державної адміністрації                                           О.І.Голобородько             

 

                                                  

 

 

Наверх ↑