ТЕСТ малого підприємництва (М-Тест)

Версія для друкуВерсія для друку

        Додаток

до аналізу регуляторного

                       впливу до проекту                         

     розпорядження голови

     райдержадміністрації

 

ТЕСТ

малого підприємництва (М-Тест)

 

1. Консультації з представниками мікро- та малого підприємництва щодо оцінки впливу регулювання

 

Консультації щодо визначення впливу запропонованого регулювання на суб’єктів малого підприємництва та визначення детального переліку процедур, виконання яких необхідно для здійснення регулювання, проведено розробником у період з “11” лютого 2019 р. по “15” лютого 2019 р.

 

Порядковий номер

Вид консультації

Кількість учасників консультацій, осіб

Основні результати консультацій

1

Телефонні запити

4

Проведено обгово-рення Умов конкурсуз визначення підпри-ємства (організації) для здійснення функцій робочого органу), в результаті обговорення отримано інформацію про витрати часу та коштів на виконання вимог регулювання.

 

Оскільки у Хорольському районі відсутні підприємства, що здійснюють діяльність у сфері організації пасажирських перевезень, можливо лише припустити, що для участі у конкурсі звернуться підприємства з інших територій.

2. Вимірювання впливу регулювання на суб’єктів малого підприємництва (мікро- та малі):

кількість суб’єктів малого підприємництва, на яких поширюється регулювання: 1, у тому числі малого підприємництва 1;

питома вага суб’єктів малого підприємництва у загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких проблема справляє вплив 100 %.

 

3. Розрахунок витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання вимог регулювання

 

Порядковий номер

Найменування оцінки

У перший рік

Періо-дичні

Витрати за
п’ять років

Оцінка “прямих” витрат суб’єктів малого підприємництва на виконаннярегулювання

1

Придбання необхідного обладнання (пристроїв, машин, механізмів)

-

-

-

2

Процедури повірки та/або постановки на відповідний облік у визначеному органі державної влади чи місцевого самоврядування

-

-

-

3

Процедури експлуатації обладнання (експлуатаційні витрати – витратні матеріали)

-

-

-

4

Процедуриобслуговуванняобладнання (технічнеобслуговування)

-

-

-

5

Іншіпроцедури

-

-

-

6

Разом, гривень

-

-

-

7

Кількість суб’єктів господарювання, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

-

8

Сумарно, гривень

-

-

-

Оцінка вартості адміністративних процедур суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

9

Процедури отримання первинної інформації про вимоги регулювання.

В середньому витрачається 1 година на ознайомлення та опрацювання оголошення про проведення конкурсу (мінімальна заробітна плата у погодинному розмірі з 1 січня 2019 року -25,13 грн відповідно до Закону України „Про державний бюджет України на 2019 рік“

За 5 років: враховуючи, що строк дії договору встановлюється за домовленістю між організатором та робочим органом, але не більш як на три роки (пункт 20 Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.12.2008 № 1081), припускаємо, що договір буде укладений на 3 роки, отже, витрати дорівнюватиме –25,13 грн.за3 роки або 50,26 грн. за 5 років.

25,13

-

50,26

10

Витрати часу на оформлення пакету документів на участь у конкурсі–

в середньому 2 години (мінімальна заробітна плата у погодинному розмірі з 1 січня 2019 року -25,13 грн відповідно до Закону України „Про державний бюджет України на 2019 рік“ 25,13*2=50,26

за 5 років – 100,52 грн.

50,26

-

100,52

11

Процедури офіційного звітування

-

-

-

12

Процедури щодо забезпечення процесу перевірок

-

-

-

13

Інші процедури

-

-

-

14

Разом, гривень

75,39

-

150,78

15

Кількість суб’єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

1*

16

Сумарно, гривень

75,39

 

150,78

*-умовно передбачений

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва

Розрахунок бюджетних витрат на адміністрування регулювання здійснюється окремо для кожного відповідного органу державної влади чи органу місцевого самоврядування, що залучений до процесу регулювання.

Державний орган, для якого здійснюється розрахунок вартості адміністрування регулювання:

 

Хорольська районна державна адміністрація

 

Процедура регулювання суб’єктів малого підприємництва

Планові витрати часу на процедуру

Вартість часу співробітни-ка органу державної влади відпо-відної ка-тегорії       (заробітна плата)

Оцінка кількості процедур за рік, що припада-ють на одного суб’єкта

Оцінка кількості  суб’єктів, що підпа-дають під дію     процедури регулюван-ня

Витрати на адмі-ніструван-ня регу-лювання, гривень

1. Облік суб’єкта господарювання, що перебуває у сфері регулювання

-

-

-

-

-

2.Поточний контроль за суб’єктом госпо-дарювання, що перебуває у сфері регулювання, у тому числі:

-

-

-

-

-

камеральні

-

-

-

-

-

виїзні

 

 

 

 

 

3.Підготовка, затвердження та опрацювання одного окремого акта про порушення вимог регулювання

-

-

-

-

-

4. Реалізація одного окремогорішення, щодопорушеннявимогрегулювання

-

-

-

-

-

5.Оскарження одного окремого рішення суб’єктами господарювання

-

-

-

-

-

6.Підготовка звітності за результатами регулювання

-

-

-

-

-

7.Інші адміністративні процедури (уточнити): 

-на підготовку  та укладання договору про виконання функцій робочого органу – 2,5 год.;

- на підготовку та проведення конкурсу – 5,0 год.

 (мінімальна заробітна плата у погодинному розмірі з 1 січня 2019 року - 25,13 грн відповідно до Закону України „Про державний бюджет України на 2019 рік“ 25,13)

7,5*25,13=105,00грн

7,5 год.

 

 

 

 

 

 

 

 

25,13 грн.

 

 

 

 

 

 

 

 

1

1

188,47

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом за рік

7,5 год.

25,13 грн.

1

1

188,47

Сумарно за п’ять років

х

х

1

1

376,94

Державне регулювання не передбачає утворення нового державного органу (або нового структурного підрозділудіючого органу)

 

4. Розрахунок сумарних витрат суб’єктів малого підприємництва, що виникають на виконання вимог регулювання

Порядковий номер

Показник

Перший рік регулювання (стартовий)

За п’ять років

1

Оцінка “прямих” витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання

-

-

2

Оцінка вартості адміністративних процедур для суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

75,39

150,78

3

Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого  регулювання

75,39

150,78

4

Бюджетні витрати  на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва

188,47

376,94

5

Сумарні витрати на виконання запланованого регулювання

263,86

527,72

 

5. На підставі аналізу витрат, наведених у попередніх таблицях, розроблення корегуючих заходів для суб'єктів малого підприємництва щодо запропонованого регулювання не потребує.

 

 

 

 

Завідувач сектору економічного розвитку,

торгівлі та інфраструктури райдержадміністрації                 О.І.Голобородько

 

 

 

Наверх ↑