Районна державна адміністрація оголошує конкурс на заміщення тимчасово вакантної посадидержавної служби категорії „Б“ – завідувача сектору з питань опіки та піклування служби у справах дітей Хорольської районної державної адміністрації

Версія для друкуВерсія для друку

УМОВИ

проведення конкурсу на зайняття тимчасово вакантної посади державної

служби категорії „Б“ -  завідувача сектору з питань опіки та піклування служби у справах дітей Хорольської районної державної адміністрації Полтавської області

 

Загальні умови

 

Посадові обов’язки

Основні посадові обов’язки:

захист прав та інтересів дітей;

захист прав та інтересів дітей-сиріт, та дітей, позбавлених батьківського піклування, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності;

ведення діловодства в службі у справах дітей райдержадміністрації;

у сфері соціального захисту дітей:

сприяння  дотриманню та захисту особистих,  майнових та житлових прав дітей;

    складання опису майна дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

сприяння збереженню майна дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, вживання  заходів для встановлення опіки над майном;

ведення обліку майна дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

надання роз’яснень з питань підготовки документів щодо відчуження майна дитини;

 

розроблення і здійснення на відповідній території заходів, спрямованих на забезпечення прав та інтересів дітей;

     здійснення  контролю  за умовами утримання і виховання дітей у закладах для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, спеціальних установах для дітей, незалежно від форми власності, у сім`ях усиновлювачів, опікунів, піклувальників, прийомних сім`ях, дитячих будинках сімейного типу;

надання місцевим органам виконавчої влади і органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам та організаціям усіх форм власності, громадським організаціям, громадянам у межах своїх повноважень практичної, інформаційно-роз`яснювальної допомоги у вирішенні питань щодо соціального захисту дітей;

координація зусиль місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, незалежно від форми  власності, у питанні захисту прав, свобод і законних інтересів дітей;

влаштування  дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячі будинки сімейного типу, прийомні сім'ї, передача під опіку, піклування, на усиновлення;

перевірка стану  роботи щодо захисту прав та законних інтересів дітей у закладах для дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, спеціальних установах і закладах соціального захисту для дітей усіх форм власності, стану  виховної роботи з дітьми у навчальних закладах, за місцем проживання, а також у разі необхідності - умови роботи працівників молодше 18 років на підприємствах, в установах та організаціях усіх форм власності;

представлення інтересів дітей в судах, у їх відносинах з підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності;

запрошення для бесіди батьків або опікунів, піклувальників, прийомних батьків та батьків-вихователів, посадових осіб з метою з'ясування причин та умов, які призвели до порушення прав дітей, бездоглядності та безпритульності, вчинення правопорушень, і вживання заходів для усунення таких причин;

у сфері захисту прав та інтересів дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування:

оформлення  документів на влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, під опіку, піклування, до прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу, сприяння усиновленню;

сприяння створенню дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей, а також розвитку мережі закладів виховання дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, умови проживання в яких наближені до родинних, закладів соціального захисту дітей;

участь у процесі вибуття дітей із закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та закладів соціального захисту для дітей у біологічні сім'ї, сім`ї усиновлювачів, опікунів, піклувальників, до дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей;

       складання акту обстеження житлово-побутових умов потенційного усиновителя, опікуна, піклувальника, прийомних батьків, батьків-вихователів;

  підготовка  звіту про умови проживання, стан здоров`я, виховання, утримання і розвитку дітей в прийомних сім'ях та дитячих будинках сімейного типу, у сім'ях усиновлювачів, опікунів, піклувальників та повернення в біологічні сім`ї;

здійснення  місцевого обліку дітей, які можуть бути усиновленими;

забезпечення ведення Єдиного електронного банку даних про дітей, позбавлених батьківського піклування, і сімей потенційних усиновлювачів, опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів та дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах, в Єдиній інформаційно-аналітичній системі “Діти”;

      забезпечення створення, впровадження, керування комплексною системою захисту інформації, що обробляється в ЄІАС “Діти”;

     здійснення моніторингу за достовірністю і своєчасністю внесення змін до ЄІАС “Діти”;

 є користувачем районного рівня ЄІАС „Діти“;

   підпис заявок  на реєстрацію в ЄІАС „Діти“ та надання прав доступу до ресурсів БД, зміну прав доступу ресурсів БД, скасування  доступу до ресурсів БД ЄІАС „Діти“ користувачам районного рівня;

     підпис заявок на реєстрацію користувачами ПАЗ та доступу до захищених інформаційних ресурсів ЄІАС „Діти“, відключення від ресурсів БД, на відключення користувача ПАЗ та скасування доступу до захищених інформаційних ресурсів ЄІАС „Діти“ користувачів районного рівня;

  ведення журналу „Облік захищених інформаційних ресурсів ЄІАС „Діти“, журналу „Опис засобів КЗІ та документів ЄІАС „Діти“, що знаходяться у користувачів“, „Журналу  обліку користувачів ЄІАС „Діти“ та „Технічного журналу експлуатації засобів КЗІ ЄІАС „Діти“, „Журналу обліку нештатних ситуацій в КСЗІ ЄІАС „Діти“;

      ведення обліку кандидатів в усиновлювачі, прийомні батьки, батьки-вихователі, опікуни, піклувальники;

 ведення обліку дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, які можуть бути усиновлені, усиновлених дітей, дітей влаштованих до прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, в сім`ї опікунів, піклувальників та соціально-реабілітаційних центрів (дитячих містечок);

подання пропозицій до проектів державних та регіональних програм, планів і прогнозів у частині забезпечення прав, свобод і законних інтересів дітей;

 подання пропозицій щодо формування державної політики, зокрема стосовно вдосконалення нормативно-правового регулювання у сфері своєї компетенції;

 надання організаційної  і роз’яснювальної допомоги притулкам для дітей, центрам соціально-психологічної реабілітації дітей та соціально-реабілітаційним центрам  (дитячі-містечка), здійснення  безпосереднього контролю за їх діяльністю (у разі їх наявності);

 надання потенційним усиновлювачам, опікунам, піклувальникам, батькам-вихователям, прийомним батькам інформації про дітей, які перебувають на обліку в службі, і видача направлення для знайомства з дитиною та з метою налагодження психологічного контакту;

розгляд в установленому порядку звернень громадян;

проведення  інформаційно-роз'яснювальної роботи з питань, що належать до його компетенції, через засоби масової інформації;

  забезпечення  планування роботи та звітності;

        здійснення  інших функцій, які випливають з покладених на нього завдань, відповідно до законодавства.

Умови оплати праці

Посадовий оклад – 5200 грн., надбавка за вислугу років, надбавка за ранг державного службовця, за наявності достатнього фонду оплати праці – премія.

Інформація про строковістьчибезстроковістьпризначення на посаду

На період відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку основного працівника.

Перелікдокументів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їхподання

1) копія паспорта громадянина України;

2) письмова заява про участь у конкурсі  іззазначенням основних мотивів для зайняття посади, до якої додається резюме у довільній формі;

3) письмова заява, в якій повідомляється, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України„Про очищеннявлади“, та надаєтьсязгода на проходження перевірки та оприлюдненнявідомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону;

4) копія (копії) документа (документів) про освіту;

5) оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою;

6) заповнена особова картка встановленого зразка;

7) декларація особи, уповноваженої на виконанняфункційдержавиабомісцевогосамоврядування, за 2017 рік.

Строк подання документів –  25календарних днів з дня оприлюднення інформації про оголошення конкурсу на офіційному сайті Національного агентства з питань державної служби.

Документи приймаються до 21 травня 2018 року.

Місце, час та дата початку проведення конкурсу

37800, Полтавська область, м. Хорол, вул.1 Травня,4,  початок о 10.00 год.

24 травня 2018 року.

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронноїпошти особи, яка надаєдодатковуінформацію з питаньпроведення конкурсу

Сахно Світлана Миколаївна,

(0 53 62) 34-1-61,

org_vidil@ukr.net.

 

Кваліфікаційні вимоги

1.

Освіта

Ступінь вищої освіти не нижче магістра.

2.

Досвід роботи 

Досвід роботи на посадах державноїслужбикатегорій„Б“чи„В“або досвід служби в органах місцевогосамоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше одного року.

3.

Володіння державною мовою

Вільне володіння державною мовою.

Вимоги до компетентності

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Професійні чи технічні знання

вміння працювати з нормативно-правовою базою „Законодавство України“.

2.

Управління організацією роботи та персоналом

  1. організація і контроль роботи;
  2. вміння працювати в команді та керувати командою;
  3. оцінка і розвиток підлеглих;
  4. вміння розв’язування конфліктів.

3.

Командна робота та взаємодія

1) вміння працювати в команді;

2) вмінняефективноїкоординації з іншими.

4.

Сприйняття змін

  1. здатність приймати зміни та змінюватись.

5.

Технічні вміння

1) вміння використовувати комп’ютерне обладнання та програмне забезпечення.

 

6.

Особистісні компетенції

  1. аналітичніздібності;
  2. ініціативність;

вмінняпрацювати в стресовихситуаціях.

Професійні знання

Вимога

Компонентивимоги

1.

Знання законодавства

1) КонституціяУкраїни;

2) Закон України„Про державну службу“;

3) Закон України„Про запобіганнякорупції“.

4) Закон України„Про місцевідержавніадміністрації“.

2.

Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції  (положення про структурний підрозділ)

1) Закон України„Про охорону дитинства“;

2) Закон України „Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування“;

3) Закон України „Про основи соціального захисту бездомних осіб і безпритульних дітей“;

4) Закон України „Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей“;

5) постанови Кабінету Міністрів України:    „Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини”, „Про затвердження Порядку провадження діяльності з усиновлення та здійснення нагляду за дотриманням прав усиновлених дітей“.

 

 

 

 

 

Наверх ↑