Про виконання заходів Антикорупційної програми У ІV кварталі 2017 року

Версія для друкуВерсія для друку

Районною державною адміністрацією вироблено системний підхід до запобігання корупції на основі результатів аналізу корупційних ризиків.  Видано розпорядження голови райдержадміністрації від 16.03.2017 №75 „Про проведення оцінки корупційних ризиків в районній державній адміністрації“, яке було доведено посадовим особам до виконання. Управліннями, відділами та іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації було проведено ідентифікацію корупційних ризиків шляхом вивчення та аналізу положень та посадових інструкцій працівників відповідних підрозділів (ідентифіковано 7  корупційних ризиків). Головою  районної  державної адміністрації видано розпорядження від 19.06.2017 №163 „Про затвердження районної програми щодо запобігання та протидії корупції на 2017 рік“.

 В управліннях та відділах райдержадміністрації розроблені та відповідно затверджені наказами начальників внутрішні плани щодо запобігання та протидії корупції.

За результатами здійсненої оцінки корупційних ризиків у діяльності райдержадміністрації, її управлінь та відділів визначені заходи щодо усунення корупційних ризиків, які спрямовані на ліквідацію або мінімізацію умов їх виникнення. Зокрема,  відділом управління персоналом та організаційної роботи апарату райдержадміністрації при проведенні конкурсів на заміщення вакантних посад державної служби забезпечується детальне документування рішень конкурсної комісії. Членів конкурсної комісії зобов’язано письмово повідомляти про випадки впливу на них з боку посадових або інших осіб з метою сприяння прийняттю на державну службу близьких їм осіб.

Також на офіційному веб-сайті Хорольської райдержадміністрації підготовлено та розміщено інформацію щодо черговості подачі заявок на участь у конкурсі для отримання коштів місцевого та державного бюджетів за програмами підтримки АПК району.

         Питання стану виконання антикорупційного законодавства розглянуто на засіданні колегії районної державної адміністрації (27.12.), щотижневих нарадах у голови районної державної адміністрації (06.11.), семінарах-нарадах (29.11.), навчальних годинах (28.11.), оперативно-розпорядчих нарадах у першого заступника голови райдержадміністрації (15.11.,11.12.).

         Районною державною адміністрацією забезпечено доведення до суб’єктів декларування  інформації про етапи подання електронних декларацій, строків подачі повідомлень про суттєві зміни в майновому стані та про відкриття рахунку в установі банка-нерезидента  шляхом проведення з державними службовцями управлінь, відділів та інших структурних підрозділів райдержадміністрації  навчальних годин, семінарів-нарад, правових навчань. 

Крім того, державним службовцям, які звільнилися у 2016 -2017 роках, були направлені рекомендовані листи з повідомленням про отримання, в яких наголошено про дотримання вимог фінансового контролю  згідно вимог  Закону України „Про запобігання корупції“.

Уповноваженими  особами  з питань запобігання та виявлення корупції в райдержадміністрації, її управліннях та відділах  проведено моніторинг  е-декларацій шляхом пошуку та перегляду інформації в публічній частині ЄДРДО на офіційному веб-сайті НАЗК та, як наслідок, виявлено, що    всіма державними службовцями управлінь, відділів та інших структурних підрозділів райдержадміністрації  (77 – фактично працюючих, 19 –звільнені у 2016 році, 6- звільнені у 2017 році) подані електронні декларації з урахуванням всіх законодавчих вимог.

Районною державною адміністрацією здійснюється ефективний контроль за дотриманням законодавства про конфлікт інтересів. Відділом управління персоналом та організаційної роботи апарату районної державної адміністрації  доведено до відома керівників управлінь, відділів та інших структурних підрозділів райдержадміністрації наказ Національного агентства з питань запобігання корупції від 14.07.2016 №02 „Методичні  рекомендації  з питань запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у діяльності осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та прирівняних до них осіб“, а також розроблено інформаційний буклет „Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у державному органі“.

Впродовж  IV  кварталу 2017 року начальником відділу управління персоналом та організаційної роботи апарату райдержадміністрації     Гавриленко Н.В., яка розпорядженням голови райдержадміністрації визначена уповноваженою   особою   з питань запобігання та виявлення корупції в райдержадміністрації, здійснювався аналіз розпоряджень, виданих головою райдержадміністрації, на відповідність їх вимогам Закону України „Про запобігання корупції“.

З метою контролю за цільовим використанням бюджетних коштів, створенням дієвого механізму протидії правопорушенням і зловживанням у бюджетній сфері  Управлінням Державної казначейської служби України  у Хорольському районі спільно з фінансовим управлінням  райдержадміністрації за звітний період було  проведено 4 семінари – наради  з розпорядниками бюджетних коштів, на яких проведено аналіз здачі фінансової звітності, розглянуто питання стану виконавської дисципліни розпорядників та одержувачів бюджетних коштів, стану дотримання вимог нормативно – правових документів при розрахунково–касовому обслуговуванні кошторисів розпорядників коштів.

Фінансовим управлінням райдержадміністрації проводився щоденний моніторинг стану виконання планових показників по надходженню доходів до загального та спеціального фондів зведеного бюджету району. За підсумками проведених моніторингів щоквартально направлялися  доповідні записки про виконання бюджету головам районної державної адміністрації та районної ради.

Інформація про місцевий бюджет та квартальні звіти про його виконання систематично розміщується на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних.

На належному рівні, систематично проводиться  робота з профілактики корупції в навчальних та бібліотечних закладах району.

З метою підвищення рівня знань антикорупційного  законодавства серед молоді в загальноосвітніх навчальних закладах району систематично проводяться виховні години, засідання „круглих столів“, на яких опрацьовувалася  низка  законодавчих актів антикорупційного спрямування.

Впродовж  ІV кварталу 2017 року у Міжрегіональному центрі професійної перепідготовки звільнених у запас військовослужбовців проведено виховну годину з теми: „Корупція –це проблема чи норма життя“, батьківські збори з теми: „Спільна робота педагогічного колективу та батьків у профілактиці корупції“, засідання „круглого столу“ з теми: „Моє місце в боротьбі з корупцією“,  тиждень права з теми: „Антикорупційне законодавство“.

Хорольським агропромисловим коледжом Полтавської державної аграрної академії, з метою  недопущення можливих корупційних проявів, адміністрацією коледжу систематично проводяться зустрічі з викладачами та студентами щодо надання роз’яснень основних вимог антикорупційного законодавства. Щомісяця, на офіційному сайті коледжу,  висвітлюється та постійно оновлюється інформація про використання грошових коштів, отриманих від благодійників через спеціальні рахунки у банках чи інших фінансових установах.

Організовані постійно діючі книжкові виставки з вивчення антикорупційного законодавства в центральній районній бібліотеці, централізованих бібліотеках району. У Наталівській бібліотеці – філії організовано годину правових знань „Юридичний компас для дітей“, у Ковтунівській бібліотеці проведено вікторину „Мандрівка океаном прав“.

Організовані перегляди, викладки статей з періодичних видань та тематичні полички: „Закон.Право.Обов‘язок“ (Андріївська бібліотека), „Ні-корупції“ (Костюківська бібліотека –філія), „Корупція – що потрібно знати!“ (Штомпелівська бібліотека – філія),  „Передумови виникнення корупції“ (Хильківська бібліотека-філія).

В райдержадміністрації    продовжується практика інформаційного зв’язку з громадянами: в райдержадміністрації функціонують „телефон довіри“, „гаряча“ телефонна лінія. Крім того,  громадяни мають змогу звертатися до Громадської приймальні з надання безоплатної первинної правової допомоги при райдержадміністрації з питань діяльності органів влади, в тому числі і щодо боротьби з корупцією. За    звітний період     звернулося     5 громадян, на порушені  питання  були дані кваліфіковані та вичерпні роз’яснення. 

На особистих та виїзних прийомах громадян до голови райдержадміністрації та його заступників  за звітний період звернулося  троє   громадян.     

Важливим профілактичним заходом щодо запобігання проявам корупції в органах державної влади є підвищення рівня обізнаності та правової освіти державних службовців. Так,  у ІV кварталі    2017 року  в Полтавському обласному центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади,  органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій  2  державних службовці  пройшли навчання, в  тематичну програму яких   були включені і питання запобігання і протидії корупції. 

 Новинки законодавства, в тому числі і законодавчі акти  антикорупційного спрямування,  розглядалися і на правових навчаннях, які щомісячно проводилися юридичним відділом апарату  райдержадміністрації.

Загальні правила етичної поведінки державних службовців, в тому числі щодо політичної  нейтральності, неупередженості, компетентності та ефективності доведено до відома державних службовців управлінь, відділів та інших структурних підрозділів райдержадміністрації під підпис.

         З метою активізації роз’яснювальної роботи у сфері запобігання та протидії корупції  на  веб-сайті районної державної адміністрації веб-порталу облдержадміністрації діє рубрика „Запобігання проявам корупції“, яка містить інформацію антикорупційного спрямування. Також райдержадміністрацією забезпечено доступ громадськості для ознайомлення з нормативно-правовими актами райдержадміністрації в рубриці „Нормативно-правові акти“.

         Матеріали антикорупційного характеру систематично висвітлюються на шпальтах районної газети „Вісті Хорольщини“. За звітний період розміщено 1 статтю.

         В рамках проведення перевірок здійснення органами місцевого самоврядування делегованих повноважень органів виконавчої влади (Ялосовецька сільська рада, міська рада) надавалася методична допомога з питань виконання вимог антикорупційного законодавства.

Впродовж IVкварталу   2017 року    до адміністративної відповідальності за порушення антикорупційного законодавства  посадові особи органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування не притягалися.         

 

 

Наверх ↑