Про виконання розпорядження голови облдержадміністрації від 26.03.2019 №35

Версія для друкуВерсія для друку

Робота районної державної адміністрації направлена на запровадження ефективної системи запобігання корупції в рамках реалізації державної антикорупційної політики, підвищення рівня професійної компетентності та правосвідомості державних службовців, вжиття заходів щодо виявлення конфлікту інтересів та його усунення, здійснення контролю за дотриманням вимог чинного законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів, забезпечення неухильного виконання державними службовцями антикорупційного законодавства, забезпечення своєчасного подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави.

Видано розпорядження голови райдержадміністрації від 23.03.2018 №72 „Про проведення оцінки корупційних ризиків в районній державній адміністрації“, яке було доведено  управлінням, відділам та структурним підрозділам районної державної адміністрації до виконання.

На виконання розпорядження голови райдержадміністрації від 23.03.2018 №72 „Про проведення оцінки корупційних ризиків в районній державній адміністрації“  управліннями, відділами та іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації було проведено ідентифікацію корупційних ризиків шляхом вивчення та аналізу положень та посадових інструкцій працівників відповідних підрозділів (ідентифіковано 6  корупційних ризиків).

Головою  районної  державної адміністрації видано розпорядження від 26.03.2019 №35 „Про затвердження  плану заходів щодо запобігання та протидії  корупції  на 2019  рік“.

В управліннях та відділах райдержадміністрації розроблені та відповідно затверджені наказами начальників внутрішні плани щодо запобігання та протидії корупції.

За результатами здійсненої оцінки корупційних ризиків у діяльності райдержадміністрації, її управлінь та відділів визначені заходи щодо усунення корупційних ризиків, які спрямовані на ліквідацію або мінімізацію умов їх виникнення. При проведенні   конкурсів на заміщення вакантних посад державної служби  забезпечується  детальне документування рішень конкурсної комісії. Членів конкурсної комісії зобов’язано письмово повідомляти про випадки впливу на них з боку посадових або інших осіб з метою сприяння прийняттю на державну службу близьких їм осіб.

З метою мінімізації  корупційних ризиків у відділі освіти, молоді та спорту райдержадміністрації впроваджено систему електронних закупівель ProZorro. З початку 2019 року укладено 16 тендерних договорів. Звіти про укладення договорів, яких вартість предмета закупівель за рік більша 50 тис.грн. і нижча порогів визначених законодавством,  розміщуються в системі ProZorro.

На офіційному веб-сайті Хорольської райдержадміністрації підготовлено та розміщено інформацію щодо черговості подачі заявок на участь у конкурсі для отримання коштів місцевого та державного бюджетів за програмами підтримки АПК району.

В районі діє Програма розвитку та підтримки аграрного комплексу Хорольського району за пріоритетними напрямками на період до 2020 року та Програма розвитку та підтримки аграрного комплексу Полтавщини за пріоритетними  напрямками на період до 2020 року.

Станом на 05.07.2019 року до відділу агропромислового розвитку районної державної адміністрації за вказаними вище програмами звернулося 3 особи. Відмов у виділенні коштів та виділення коштів поза чергою не було.

21.05.2019 року в управлінні  соціального захисту населення райдержадміністрації проведено нараду щодо недопущення порушень антикорупційного законодавства, зокрема стосовно питань, які входять до компетенції державних службовців, в частині призначення державних соціальних допомог, субсидій, пільг, компенсацій за рахунок коштів державного та місцевого бюджетів.

Відділом з питань організації діяльності центру  надання адміністративних послуг райдержадміністрації  розроблені інформаційні та технологічні картки, які встановлюють чіткі вимоги  для отримання адміністративної послуги (інформаційні картки містять  перелік  документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, порядок та спосіб їх подання, інформацію про умови чи підстави отримання адміністративної послуги). Станом на 05.07.2019 року видано 2078 послуг.

Впродовж  2019 року на засіданні колегії районної державної адміністрації  (26.04.2019)  розглянуто питання: „Про дотримання вимог  антикорупційного законодавства райдержадміністрацією, виконавчими комітетами міської та сільських рад  у І кварталі 2019 року“.

 На щотижневих нарадах у голови районної державної адміністрації  заслухано начальника управління соціального захисту населення районної державної адміністрації (14.01.2019) та начальника відділу агропромислового розвитку районної державної адміністрації (20.05.2019) щодо стану роботи з персоналом та організацію роботи з протидії корупції.

  За наслідками  проведених  засідання колегії та щотижневих нарад прийняті відповідні доручення та доведені до відома виконавців.

За звітний період управліннями та відділами райдержадміністрації, виконавчими комітетами міської та сільських рад  на нарадах та навчальних годинах  розглядалися питання про підсумки роботи щодо запобігання і протидії корупції  у І півріччі 2019  року,  та  питання, що стосувалися виконання вимог антикорупційних актів законодавства.

15 квітня 2019 року проведено оперативно-розпорядчу  нараду у першого заступника голови районної державної адміністрації з питання: „Про підсумки проведення е-декларування в райдержадміністрації, її управліннях та відділах“.

20 березня 2019 року проведено семінар-нараду за участю секретарів міської та сільських рад, державних службовців управлінь, відділів та інших структурних підрозділів райдержадміністрації з питання: „Про виконання антикорупційних актів законодавства“.

19 червня 2019 року проведено навчальну годину з питання: „Про дотримання державними службовцями  вимог фінансового контролю  в частині повідомлення про суттєві зміни в майновому стані“.

         Районною державною адміністрацією забезпечено доведення до суб’єктів декларування  інформації про етапи подання електронних декларацій, строків подачі повідомлень про суттєві зміни в майновому стані та про відкриття рахунку в установі банка-нерезидента  шляхом проведення з державними службовцями управлінь, відділів та інших структурних підрозділів райдержадміністрації  навчальних годин, семінарів-нарад, правових навчань. 

Уповноваженими  особами  з питань запобігання та виявлення корупції в райдержадміністрації, її управліннях та відділах систематично  проводиться моніторинг  е-декларацій шляхом пошуку та перегляду інформації в публічній частині ЄДРДО на офіційному веб - сайті НАЗК.

Впродовж І півріччя  2019 року подані декларації двома особами  (переможці конкурсів на зайняття вакантних посад категорії „В“ – державний реєстратор районної державної адміністрації, головний спеціаліст відділу  бухгалтерського обліку та звітності районної державної адміністрації) та подано декларації  чотирма  особами, які  припинили діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування  (державні службовці категорії „Б“ та „В“ управління соціального захисту населення районної державної адміністрації).

В районній державній адміністрації забезпечено виконання вимог Закону України „Про очищення влади“ . Інформація щодо реалізації цього Закону розміщена на офіційному веб-сайті райдержадміністрації та за необхідності поновлюється.  Станом на 05.07.2019 року проводиться перевірка щодо головного спеціаліста бухгалтерського обліку та звітності управління соціального захисту населення районної державної адміністрації.

Впродовж  І півріччя  2019 року начальником відділу управління персоналом та організаційної роботи апарату райдержадміністрації     Гавриленко Н.В., яка розпорядженням голови райдержадміністрації визначена уповноваженою   особою   з питань запобігання та виявлення корупції в райдержадміністрації, здійснювався аналіз розпоряджень, виданих головою райдержадміністрації, на відповідність їх вимогам Закону України „Про запобігання корупції“.

Фінансовим управлінням райдержадміністрації проводився щоденний моніторинг стану виконання планових показників по надходженню доходів до загального та спеціального фондів зведеного бюджету району. За підсумками проведених моніторингів щоквартально направлялися  доповідні записки про виконання бюджету головам районної державної адміністрації та районної ради.

 19  червня 2019 року  фінансовим управлінням проведено перевірку за цільовим використанням бюджетних коштів, дотриманням процедури державних закупівель у відділі освіти, молоді та спорту райдержадміністрації. За результатами перевірки складено відповідний акт та направлено  до відділу освіти, молоді та спорту для усунення недоліків.

Інформація про місцевий бюджет та квартальні звіти про його виконання систематично розміщується на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних.

Впродовж І півріччя 2019  року,  відповідно  до  плану районної державної адміністрації, проведено перевірки  роботи з персоналом в управлінні соціального захисту населення, відділі агропромислового розвитку  райдержадміністрації, в тому числі здійснено перевірку щодо дотримання  державними службовцями вимог антикорупційного законодавства.

На належному рівні  систематично проводиться  робота з профілактики корупції в навчальних та бібліотечних закладах району.

З метою підвищення рівня знань антикорупційного  законодавства серед молоді в загальноосвітніх навчальних закладах району систематично проводяться виховні години, засідання „круглих столів“, на яких опрацьовувалася  низка  законодавчих актів антикорупційного спрямування.

Впродовж І півріччя 2019 року бібліотечними закладами району проведено:

годину правознавства „Діти: уроки права, уроки життя” (Хильківська б-ф);

вікторину „Правова відгадайка” (Стайчанська б-ф);

оновлення постійно діючої викладки статей: „Право. Закони”, „Шлях до правової держави“ (ЦРБ);

перегляди літератури, викладки статей з періодичних видань та тематичні полички: „Закон. Право. Обов’язок” (Хильківська бібліотека-філія), „Мандрівка океаном прав” (Староаврамівська, Орликівська бібліотеки-філії), „Україна – наш спільний дім” (Пристанська, Штомпелівська бібліотеки-філії), „Передумови виникнення корупції“ (Андріївська бібліотека-філія), „Це – моя Україна, це – моя Батьківщина“  (Хвощівська бібліотека-філія).

Хорольським агропромисловим коледжом Полтавської державної аграрної академії, з метою  недопущення можливих корупційних проявів, адміністрацією коледжу систематично проводяться зустрічі з викладачами та студентами щодо надання роз’яснень основних вимог антикорупційного законодавства. Щомісяця, на офіційному сайті коледжу,  висвітлюється та постійно оновлюється інформація про використання грошових коштів, отриманих від благодійників через спеціальні рахунки у банках чи інших фінансових установах.

В райдержадміністрації    продовжується практика інформаційного зв’язку з громадянами: в райдержадміністрації функціонують „телефон довіри“, „гаряча“ телефонна лінія. Крім того,  громадяни мають змогу звертатися до Громадської приймальні з надання безоплатної первинної правової допомоги при райдержадміністрації з питань діяльності органів влади, в тому числі і щодо боротьби з корупцією. За    звітний період     звернулося    13 громадян, на порушені  питання  були дані кваліфіковані та вичерпні роз’яснення. 

Новинки законодавства, в тому числі і законодавчі акти  антикорупційного спрямування,  розглядалися і на правових навчаннях, які щомісячно проводилися юридичним відділом апарату  райдержадміністрації.

         З метою активізації роз’яснювальної роботи у сфері запобігання та протидії корупції  на  веб-сайті районної державної адміністрації веб-порталу облдержадміністрації діє рубрика „Запобігання проявам корупції“, яка містить інформацію антикорупційного спрямування.

          Також райдержадміністрацією забезпечено доступ громадськості для ознайомлення з нормативно-правовими актами райдержадміністрації в рубриці „Нормативно-правові акти“.

Впродовж  І півріччя    2019  року    до адміністративної відповідальності за порушення антикорупційного законодавства  посадові особи органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування не притягалися. 

 

     

 

Наверх ↑