Послуги РДА

Версія для друкуВерсія для друку

Перелік адміністративних послуг, які надаються структурними підрозділами районної державної адміністрації

 

Найменування суб’єкта надання адміністративної послуги

Назва адміністративної послуги

Розмір плати (адміністративний збір) за надання адміністративної послуги (у разі її надання на платній основі)

Результат надання адміністративної послуги

Правові підстави для надання адміністративної послуги та встановлення розміру оплати за її надання

1.

Служба у справах дітей районної державної адміністрації

Надання  витягу з обліково-статистичної картки дитини

Послуга безоплатна

 

Витяг з обліково-статистичної картки дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування оформлюється згідно з визначеними Департаментом вимогами на бланку служби у справах дітей, підписується її керівником, засвідчується печаткою та видається заявнику

 

Сімейний кодекс України; Закон України ,,Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування“; Закон України „Про звернення громадян“; Лист Держаного департаменту з усиновлення та захисту прав дітей від 18.06.2010 року № 3.1/6-49/3187;

Порядок провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 24.09.2008     №866

2.

Служба у справах дітей районної державної адміністрації

Видача висновків про можливість створення прийомної сім’ї, дитячого будинку сімейного типу

та влаштування до них на спільне проживання та виховання  дітей-сиріт та дітей, позбавлених

батьківського піклування

Послуга безоплатна

 

Дозвільний документ на вчинення правочину оформлюються розпорядженням голови Хорольської райдержадміністрації

 

Цивільний кодекс України; Сімейний кодекс України; Закон України ,,Про охорону дитинства“; Закон України ,,Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування“; Порядок провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 №866; Положення про прийомну сім’ю, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 26.04.2002 р. №565; Положення про дитячий будинок сімейного типу, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 26.04.2002 №564

3.

Служба у справах дітей районної державної адміністрації

Визначення одному з батьків (родичам), що проживає окремо від дитини,

способів участі у її вихованні та усунення перешкод у спілкуванні

Послуга безоплатна

 

Одержувач отримує розпорядження голови Хорольської райдержадміністрації  щодо визначення одному з батьків (родичами), що проживає окремо від дитини, способів участі у її вихованні та усунення перешкод у спілкуванні, який оформлюється на бланку Хорольської райдержадміністрації, підписується головою, засвідчується печаткою

 

Цивільний кодекс України; Сімейний кодекс України; Закон України ,,Про охорону дитинства“; Закон України ,,Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування“; Порядок провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 № 866

4.

Служба у справах дітей районної державної адміністрації

Видача висновку про доцільність

усиновлення одним із подружжя дитини другого з подружжя

Послуга безоплатна

 

Висновок про можливість усиновлення одним із подружжя дитини другого з подружжя оформлюється на бланку Хорольської райдержадміністрації, підписується головою (заступником голови), скріплюється печаткою та видається заявнику під розписку.

Разом з висновком повертаються пронумеровані, прошнуровані, скріплені печаткою та завірені підписом керівника (заступника керівника) служби у справах дітей документи, подані заявником.

Сімейний кодекс України; Закон України ,,Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування“; Порядок провадження діяльності з усиновлення та здійснення нагляду за дотриманням прав усиновлених дітей, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 08.10.2008 №905

5.

Служба у справах дітей районної державної адміністрації

Видача висновку про доцільність (недоцільність)

усиновлення та відповідність його інтересам дитини

Послуга безоплатна

 

Висновок про доцільність (недоцільність) усиновлення та відповідність його інтересам дитини оформлюється згідно з визначеними Департаментом вимогами на бланку служби у справах дітей, підписується її керівником (заступником керівника), засвідчується печаткою та видається заявникам.

Разом з висновком повертаються пронумеровані, прошнуровані, скріплені печаткою та завірені підписом керівника (заступника керівника) служби у справах дітей документи, подані заявниками, із зазначенням служби у справах дітей, в якій вони перебувають на обліку, та облікового номера

Сімейний кодекс України; Закон України ,,Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування“; Порядок провадження діяльності з усиновлення та здійснення нагляду за дотриманням прав усиновлених дітей, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 08.10.2008 №905

6.

Служба у справах дітей районної державної адміністрації

Видача висновку про можливість заявників

бути усиновлювачами, взяття їх на облік як кандидатів в усиновлювачі;

продовження терміну дії висновку про можливість бути усиновлювачами

Послуга безоплатна

 

Висновок про можливість заявників бути усиновлювачами, взяття їх на облік як кандидатів в усиновлювачі; продовження терміну дії висновку про можливість бути усиновлювачами оформлюється згідно з визначеними Департаментом вимогами на бланку служби у справах дітей, підписується її керівником (заступником керівника), засвідчується печаткою та видається заявникам.

Разом з висновком повертаються пронумеровані, прошнуровані, скріплені печаткою та завірені підписом керівника (заступника керівника) служби у справах дітей документи, подані заявниками, із зазначенням служби у справах дітей, в якій вони перебувають на обліку, та облікового номера

Сімейний кодекс України; Закон України ,,Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування“; Порядок провадження діяльності з усиновлення та здійснення нагляду за дотриманням прав усиновлених дітей, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 08.10.2008 №905

7.

Служба у справах дітей районної державної адміністрації

Ведення обліку громадян України, що проживають на території України,

які бажають усиновити дитину

Послуга безоплатна

 

Підготовка висновку про можливість бути усиновлювачем. Постановка потенційних усиновлювачів на облік служби у справах дітей

 

Сімейний кодекс України;   Порядок провадження діяльності з усиновлення та здійснення нагляду за дотриманням прав усиновлених дітей, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 08.10.2008 №905

8.

Служба у справах дітей районної державної адміністрації

Надання дозволу на вчинення правочинів нерухомого майна, яке належить дітям

Послуга безоплатна

 

Дозвільний документ на вчинення правочину оформлюються розпорядженням голови Хорольської райдержадміністрації

 

Цивільний кодекс України; Сімейний кодекс України; Закон України ,,Про охорону дитинства“; Закон України ,,Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування“; Закон України ,,Про основи захисту бездомних громадян і безпритульних дітей“; Порядок провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 24.09.2008  №866

9.

Служба у справах дітей районної державної адміністрації

Видача довідки про перебування чи

відсутність особи на обліку служби у справах дітей

Послуга безоплатна

 

Довідка про перебування на обліку

 

Сімейний кодекс України; Закон України ,,Про охорону дитинства“; Закон України ,,Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування“; Порядок провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 24.09.2008

№866.;  Постанова Кабінету Міністрів України від 8 жовтня 2008 року №905 ,,Про затвердження Порядку впровадження діяльності з усиновлення та здійснення нагляду за дотриманням прав усиновлених дітей

 

10.

Служба у справах дітей районної державної адміністрації

Видача направлення у дитячу установу для знайомства та встановлення контакту з

дитиною-сиротою або дитиною, позбавленою батьківського піклування

Послуга безоплатна

 

Надання направлення для знайомства і встановлення контакту з дитиною

 

Постанова Кабінету Міністрів України від 8 жовтня 2008 року №905 ,,Про затвердження Порядку впровадження діяльності з усиновлення та здійснення нагляду за дотриманням прав усиновлених дітей

11.

Служба у справах дітей районної державної адміністрації

Видача письмового висновку про визначення місця проживання дитини

Послуга безоплатна

 

Рішення комісії з питань захисту дитини Хорольської районної державної адміністрації райдержадміністрації

 

 

Постанова КМУ від 24.09.2008 року №866 ,,Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини“

 

12.

Служба у справах дітей районної державної адміністрації

Видача рішення комісії з питань захисту прав дитини про позбавлення батьківських прав

Послуга безоплатна

 

Рішення комісії з питань захисту дитини Хорольської районної державної адміністрації райдержадміністрації

 

Постанова КМУ від 24.09.2008 року №866 ,,Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини“

 

13.

 

Служба у справах дітей районної державної адміністрації

Встановлення (припинення) опіки (піклування) над малолітньою (неповнолітньою) дитиною;

звільнення опікуна (піклувальника) від здійснення повноважень

Послуга безоплатна

 

Рішення (висновок) про встановлення (припинення) опіки (піклування) приймається у місячний строк після подання громадянами заяви і відповідних документів, передбачених у п.9 даної інформаційної картки, та за наявності акту встановлення контакту з дитиною-сиротою чи дитиною, позбавленою батьківського піклування, яку планують взяти у сім’ю

 

Цивільний кодекс України; Сімейний кодекс України; Закон України ,,Про охорону дитинства“; Закон України ,,Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування“; Порядок провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 №866

14.

Служба у справах дітей районної державної адміністрації

Видача висновку про позбавлення  громадян батьківських прав та поновлення їх у правах

Послуга безоплатна

 

Одержувач отримує висновок про доцільність або недоцільність позбавлення та поновлення громадян в батьківських правах оформлюється на бланку Хорольської райдержадміністрації, підписується головою, засвідчується

Цивільний кодекс України; Сімейний кодекс України; Закон України ,,Про охорону дитинства“; Закон України ,,Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування“; Порядок провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 №866

15.

Відділ освіти, молоді та спорту районної державної адміністрації

Видача посвідчення батьків та дитини з багатодітної сім’ї

безоплатна

Видача посвідчення батьків та дитини з багатодітної сім’ї

Закон України „Про охорону дитинства“, постанова Кабінету Міністрів України від 02.03.2010 №209 „ Деякі питання виготовлення і видачі посвідчень батьків та дитини з багатодітної сім’ї“, Розпорядження голови районної державної адміністрації від 07.10.2013 №211 „ Про визначення відділу освіти, молоді та спорту Хорольської районної державної адміністрації уповноваженим структурним підрозділом з питань видачі посвідчень багатодітним сім’ям“

16.

Державний

адміністратор Дозвільного центру райдержадміністрації

 

     Видача довідки

з реєстру документів дозвільного характеру

За видачу довідки з  Реєстру  справляється плата в розмірі двох неподаткових мінімумів  доходів громадян

Видача довідки

з реєстру документів дозвільного характеру

Закон України „Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності ” від 06.09.2005року № 2806-IV

17.

Відділ містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та будівництва Хорольської районної державної адміністрації

Видача будівельного паспорта

Послуга надається безкоштовно

 

Будівельний паспорт забудови земельної ділянки

Закон України від 17.02.2011 №3038-VІ „Про регулювання містобудівної діяльності“, „Порядок видачі будівельного паспорта забудови земельної ділянки, затверджений наказом Мінрегіонбуду від 05.07.2011 №103“

18.

Відділ містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та будівництва Хорольської районної державної адміністрації

Видача містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки

Послуга надається безкоштовно

 

Містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки

Закон України від 17.02.2011 №3038-VІ „Про регулювання містобудівної діяльності“, Порядок надання містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки, їх склад та зміст, затверджений наказом Мінрегіонбуду від 07.07.2011 №109

19.

Відділ містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та будівництва Хорольської районної державної адміністрації

Надання паспорта прив’язки розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності

Послуга надається безкоштовно

 

Паспорт прив’язка розміщення тимчасової споруди

Закон України від 17.02.2011 №3038-VІ „Про регулювання містобудівної діяльності“, Порядок розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності, затверджений наказом Мінрегіонбуду від 21.10.2011 №244

 

Наверх ↑