ПОЛОЖЕННЯ про управління соціального захисту населення Хорольської районної державної адміністрації

Версія для друкуВерсія для друку

                                                                                                                                                 ЗАТВЕРДЖЕНО
                                                                                                                                                Розпорядження голови
                                                                                                                                               Хорольської районної
                                                                                                                                               державної адміністрації
                                                                                                                                                19.03.2020 № 67

 

ПОЛОЖЕННЯ

про управління соціального захисту населення
Хорольської районної державної адміністрації
(нова редакція/ЄДРПОУ 05385909)

 

1. Управління соціального захисту населення Хорольської районної державної адміністрації (далі – управління) є структурним підрозділом Хорольської районної державної адміністрації (далі – райдержадміністрація), утворюється головою райдержадміністрації і в межах Хорольського району забезпечує виконання покладених на нього завдань.

2. Управління підпорядковане голові райдержадміністрації, а також підзвітне і підконтрольне Департаменту соціального захисту населення Полтавської обласної державної адміністрації (далі – Департамент).
3. Управління у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства соціальної політики України (далі – Мінсоцполітики), розпорядженнями голів обласної та районної державних адміністрацій, рішеннями обласної та районної рад, наказами Департаменту, а також Положенням про управління соціального захисту населення Хорольської районної державної адміністрації (далі – Положення).
4. Управління забезпечує на території району реалізацію державної політики з питань соціальної підтримки та надання соціальних послуг вразливим верствам населення, зокрема особам похилого віку, з інвалідністю, ветеранам війни та учасникам антитерористичної операції/ операції об’єднаних сил (далі – учасникам АТО/ООС), громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, сім’ям з дітьми та особам, які перебувають у складних життєвих обставинах, малозабезпеченим, внутрішньо переміщеним особам, іншим категоріям осіб, які мають право на пільги та отримання житлових субсидій; підтримки сімей, запобігання насильству в сім’ї, протидії торгівлі людьми, забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків.
5. Основним завданням управління є забезпечення реалізації державної соціальної політики на території району у сфері соціального захисту населення.
6. Управління відповідно до визначених галузевих повноважень виконує такі завдання:
1) організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів Мінсоцполітики, розпоряджень голів обласної і районної державних адміністрацій та здійснює контроль за їх реалізацією;
2) аналізує стан та тенденції соціального розвитку Хорольського району у сфері соціального захисту населення, вживає заходів до усунення недоліків;
3) бере участь у підготовці пропозицій до проєктів районних програм соціально-економічного розвитку;
4) вносить пропозиції щодо проєкту районного бюджету;
5) забезпечує ефективне і цільове використання відповідних бюджетних коштів;
6) бере участь у підготовці заходів щодо регіонального розвитку;
7) розробляє проєкти розпоряджень голови райдержадміністрації, у визначених законом випадках – проекти нормативно-правових актів з питань соціального захисту населення;
8) бере участь у розробленні проєктів розпоряджень голови райдержадміністрації, проєктів нормативно-правових актів, головними розпорядниками яких є інші структурні підрозділи;
9) бере участь у підготовці звітів голови райдержадміністрації для їх розгляду на сесії районної ради;
10) готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали, статистичну, адміністративну, оперативну звітність з питань, що належать до його компетенції, для подання райдержадміністрації, Департаменту;
11) забезпечує здійснення заходів щодо запобігання корупції;
12) готує (бере участь у підготовці) проєкти угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень;
13) розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян;
14) опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів відповідних місцевих рад;
15) забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої є управління;
16) постійно інформує населення про стан здійснення визначених законом повноважень;
17) виконує повноваження, делеговані органами місцевого самоврядування;
18) організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів;
19) забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;
20) забезпечує захист персональних даних;
21) здійснює передбачені законодавством галузеві повноваження:
підготовку пропозицій до проєктів державних цільових, галузевих районних програм у сфері соціальної політики;
забезпечення реалізації державної політики у сфері соціальної підтримки та надання соціальних послуг вразливим верствам населення, зокрема особам похилого віку, з інвалідністю, ветеранам війни (в тому числі учасникам АТО/ООС), особам, на яких поширюється чинність Законів України „Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту“ та „Про жертви нацистських переслідувань“, військовослужбовцям, звільненим у запас або відставку, і тим, які підлягають звільненню із Збройних Сил України та інших військових формувань, громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, сім’ям з дітьми, багатодітним, молодим сім’ям, сім’ям та особам, які перебувають у складних життєвих обставинах, малозабезпеченим, внутрішньо переміщеним особам, іншим категоріям осіб, які згідно із законодавством України мають право на пільги та отримання житлових субсидій;
виконання програм і заходів у сфері соціального захисту населення, спрямованих на покращення становища сімей; забезпечення рівних прав і можливостей для участі жінок і чоловіків у політичному, економічному та культурному житті; протидії дискримінації за ознакою статі та торгівлі людьми;
організацію на території району надання соціальних послуг (соціальне обслуговування), проведення соціальної роботи, у тому числі соціального супроводу сімей/осіб, шляхом визначення потреб населення у соціальних послугах, розвитку відповідних закладів, установ, служб і залучення недержавних організацій, які надають соціальні послуги;
розроблення, організацію виконання районних програм; вжиття заходів, передбачених районними програмами, щодо поліпшення становища соціально вразливих верств населення, сімей та громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах, та всебічного сприяння в отриманні ними соціальних виплат та послуг за місцем проживання, перебування;
сприяння органам місцевого самоврядування у вирішенні питань соціально-економічного розвитку; громадським та іншим організаціям, волонтерам у проведенні ними роботи з питань соціального захисту сімей, у тому числі сімей з дітьми, малозабезпечених, багатодітних, молодих сімей, осіб з інвалідністю, людей похилого віку та інших вразливих категорій населення;
22) здійснює інші передбачені законом повноваження.
7. Управління відповідно до визначених повноважень виконує такі функції:
1) координує, контролює та забезпечує у межах повноважень виконання державних цільових програм;
2) у сфері соціальної підтримки населення, забезпечення державних соціальних гарантій окремим категоріям громадян:
здійснює призначення та виплату:
- державної допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, багатодітним сім’ям, одноразової винагороди жінкам, яким присвоєно почесне звання „Мати-героїня“, державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю, державної допомоги на дітей, хворих на тяжкі захворювання, яким не встановлено інвалідність, компенсаційної виплати за надання послуги з догляду за дитиною до трьох років „муніципальна няня“, державної соціальної допомоги на дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та грошового забезпечення батькам-вихователям та прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях, тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме, щомісячної грошової допомоги особі, яка проживає разом з інвалідом І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, який за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, на догляд за ним, компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги, щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг, особам, які не мають права на пенсію та особам з інвалідністю, тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не отримала права на пенсійну виплату, одноразової грошової допомоги особам, які отримали тілесні ушкодження під час участі у масових акціях громадського протесту, що відбулися у період з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року, одноразової грошової допомоги членам сімей осіб, смерть яких пов’язана з участю в масових акціях громадського протесту, що відбулися у період з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року, а також особам, яким посмертно присвоєно звання Герой України за громадянську мужність, патріотизм, героїчне відстоювання конституційних засад демократії, прав і свобод людини, самовіддане служіння Українському народові, виявлені під час Революції гідності, одноразової грошової допомоги постраждалим і внутрішньо переміщеним особам, які перебувають у складних життєвих обставинах, що спричинені соціальним становищем, внаслідок яких особа частково або повністю не має здатності (не набула здатності або втратила її) чи можливості самостійно піклуватися про особисте (сімейне) життя і брати участь у суспільному житті, допомог, компенсацій та надання інших соціальних гарантій громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, а також інших видів державної підтримки відповідно до законодавства України;
субсидій на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу;
пільг з оплати житлово-комунальних послуг та пільг на придбання твердого палива і скрапленого газу, послуг зв’язку, пільг на проїзд окремим категоріям громадян тощо;
забезпечує організацію та координацію роботи, пов’язаної з обліком внутрішньо переміщених осіб, здійснює постановку на облік внутрішньо переміщених осіб в порядку, встановленому статтею 4 Закону України „Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб“, внесення відомостей про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи до Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб;
організовує прийом документів для призначення усіх видів соціальної допомоги та послуг за принципом „єдиного вікна“ та забезпечує розгляд заяв та прийняття рішень відповідно до затверджених стандартів надання послуг;
сприяє громадянам в одержанні документів, необхідних для призначення окремих видів допомог, субсидій та надання пільг;
надає консультації з питань прийому документів для призначення усіх видів компенсацій, пільг, соціальної допомоги та послуг у сільській місцевості, у тому числі шляхом організації роботи „мобільних соціальних офісів“;
забезпечує і проводить організаційно-методичне керування роботою головного державного соціального інспектора;
організовує в межах своєї компетенції роботу з надання установлених законодавством України пільг та здійснення заходів щодо соціального захисту осіб з інвалідністю, ветеранів війни та праці, одиноких непрацездатних громадян, жертв політичних репресій, депортованих за національною ознакою осіб, які повернулися в Україну, дітей-сиріт, сімей загиблих військовослужбовців, багатодітних сімей та інших категорій громадян, співпрацює з підприємствами, установами та організаціями з цих питань;
проводить інвентаризацію особових справ і особових рахунків осіб, які одержують соціальну допомогу, субсидії та пільги в установленому законодавством порядку;
приймає документи щодо визначення статусу та видає посвідчення особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружини (чоловіка) померлого громадянина, смерть якого пов’язана з Чорнобильською катастрофою;
видає відповідні посвідчення категоріям громадян, які мають право на пільги, в тому числі посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни, учасника війни особі, яка брала участь в АТО/ООС, та з числа добровольців і волонтерів, члена сім’ї загиблого (померлого) ветерана війни, який брав участь у проведенні АТО/ООС, відповідно до законодавства України;
організовує санаторно-курортне лікування осіб з інвалідністю, ветеранів війни, жертв нацистських переслідувань, постраждалих учасників Революції Гідності, учасників АТО/ООС, громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, а також виплату грошової компенсації замість санаторно-курортної путівки та вартості самостійного санаторно-курортного лікування деяким категоріям громадян;
забезпечує організацію психологічної реабілітації учасників АТО/ООС, соціальної та професійної адаптації військовослужбовців, які звільняються, осіб, звільнених з військової служби та учасників АТО/ООС (крім військовослужбовців, звільнених у запас та відставку);
забезпечує соціальний захист учасників АТО/ООС та членів сімей загиблих військовослужбовців, які брали безпосередньо участь в АТО/ООС, в питанні забезпечення їх житлом відповідно до законодавства України;
приймає участь у роботі комісій, утворених при районій раді та райдержадміністрації, з питань соціального захисту населення;
здійснює контроль відповідно до чинного законодавства за цільовим використанням коштів, спрямованих на надання державних соціальних допомог та інших видів соціальної підтримки, передбачених законодавством України;
подає райдержадміністрації та органам місцевого самоврядування пропозиції до проєктів районних програм із соціального захисту та соціальної підтримки населення;
3) у сфері надання соціальних послуг (соціального обслуговування) населенню, проведення соціальної роботи:
організовує роботу з визначення потреби на території району в соціальних послугах, готує та подає пропозиції райдержадміністрації щодо організації надання соціальних послуг відповідно до потреби та створення ефективної системи надання соціальних послуг;
спрямовує та координує діяльність Центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді райдержадміністрації;
проводить координацію діяльності територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) та інших соціальних закладів, установ із реалізації законодавства України;
співпрацює з недержавними організаціями та закладами, які надають соціальні послуги пенсіонерам, особам з інвалідністю, сім’ям з дітьми, сім’ям/особам, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги, особам, постраждалим від торгівлі людьми, іншим соціально вразливим категоріям громадян;
сприяє волонтерським організаціям та окремим волонтерам у наданні допомоги соціально незахищеним громадянам, які потребують волонтерської допомоги, та поширенні інформації про організації та установи, що залучають до своєї діяльності волонтерів, фізичних осіб, організації та установи;
сприяє реалізації пробаційних програм щодо осіб, звільнених від відбування покарання з випробуванням відповідно до Закону України „Про пробацію“;
4) з питань поліпшення становища сімей, запобігання насильству в сім’ї, забезпечення гендерної рівності та протидії торгівлі людьми:
забезпечує організацію та проведення соціальної роботи, спрямованої на соціальну підтримку сімей, запобігання потраплянню у складні життєві обставини, забезпечення сприятливих умов для всебічного розвитку сім’ї, найповнішої реалізації сім’єю своїх функцій;
забезпечує реалізацію заходів із запобігання та протидії домашньому насильству та ефективну взаємодію усіх суб’єктів, які реалізують такі заходи;
реалізує передбачені законодавством заходи, спрямовані на протидію торгівлі людьми;
здійснює заходи, спрямовані на забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків;
надає в межах повноважень багатодітним сім’ям і сім’ям, які перебувають у складних життєвих обставинах, підприємствам, установам та організаціям, об’єднанням громадян та окремим громадянам методичну допомогу з питань запобігання насильству в сім’ї, забезпечує координацію діяльності спеціалізованих установ для запобігання насильству в сім’ї;
забезпечує в межах повноважень розроблення та проведення заходів, спрямованих на розв’язання соціальних проблем молодих сімей;
організовує та здійснює виплату одноразової матеріальної допомоги особам, які постраждали від торгівлі людьми;
5) у сфері соціальної інтеграції осіб з інвалідністю:
організовує роботу із забезпечення осіб з інвалідністю транспортними засобами, технічними та іншими засобами реабілітації;
здійснює направлення до реабілітаційних установ осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю відповідно до поданих заяв та документів, перелік яких визначено реабілітаційною установою;
створює в межах компетенції умови для адаптації та інтеграції осіб з інвалідністю у суспільство;
інформує осіб з інвалідністю про послуги державної служби зайнятості щодо підбору роботи, проведення професійної орієнтації з метою вибору виду професійної діяльності та визначення виду професійного навчання шляхом професійної підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації;
інформує районну філію обласного центру зайнятості та відділення Фонду соціального захисту інвалідів про осіб з інвалідністю, які виявили бажання працювати;
6) залучає громадські та благодійні організації до виконання соціальних програм і здійснення відповідних заходів;
7) проводить інформаційно-роз’яснювальну роботу з питань додержанням вимог законодавства під час призначення (перерахунку) та виплати пенсій органами Пенсійного фонду України;
8) забезпечує ведення єдиної інформаційно-аналітичної системи соціального захисту населення (ІАССЗН), Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги (ЄДАРП); програмного забезпечення, що реалізує автоматизоване призначення, нарахування, масовий перерахунок та виплату соціальних адресних допомог (АСОПЛД/КОМТЕХ), програмного забезпечення ПК „Житлові субсидії“, Централізованого банку даних з проблем інвалідності (ЦБІ), Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб (ЄІБДВПО), інших інформаційних систем та реєстрів, визначених Мінсоцполітики, підтримує єдине інформаційне і телекомунікаційне середовище у складі інформаційної інфраструктури Мінсоцполітики та власний сегмент локальної мережі;
9) інформує населення та роз’яснює громадянам положення нормативно-правових актів з питань, що належать до компетенції управління, у тому числі через засоби масової інформації;
10) забезпечує на відповідному рівні реалізацію міжнародних проєктів із соціальних питань;
11) здійснює інші передбачені законом повноваження.
8. Управління для здійснення повноважень та виконання завдань, що визначені, має право:
1) одержувати в установленому законодавством порядку від інших структурних підрозділів райдержадміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;
2) залучати до виконання окремих завдань, участі у вивченні окремих питань спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів райдержадміністрації, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об’єднань (за згодою);
3) вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи райдержадміністрації з питань соціального захисту населення;
4) користуватися в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами;
5) скликати в установленому порядку наради, проводити роз’яснювальну роботу з питань, що належить до компетенції управління;
6) здійснювати контроль за правильністю надання всіх видів державної соціальної допомоги, субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово- комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива та компенсації додаткових витрат на оплату житлово-комунальних послуг в умовах підвищення цін і тарифів на послуги, за цільовим використанням коштів державного бюджету, спрямованих на цю мету, а також правильністю надання особам з інвалідністю, ветеранам війни і праці, сім’ям загиблих військовослужбовців, сім’ям з дітьми, іншим громадянам пільг, установлених законодавством;
7) проводити перевірку достовірності поданих документів шляхом надання запитів.
9. Управління в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами райдержадміністрації, апаратом райдержадміністрації, органами місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.
10. Управління очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади головою райдержадміністрації згідно із законодавством про державну службу за погодженням з директором Департаменту.
11. Начальник управління, утвореного як юридична особа публічного права, здійснює визначені Законами України „Про державну службу“ та Про місцеві державні адміністрації“ повноваження керівника державної служби та організацію роботи працівників управління.
12. Начальник управління:
1) здійснює керівництво управлінням, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці в управлінні;
2) подає на затвердження голові райдержадміністрації Положення про управління;
3) затверджує посадові інструкції працівників управління та розподіляє обов’язки між ними;
4) планує роботу управління, вносить пропозиції щодо формування планів роботи райдержадміністрації;
5) вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи управління;
6) звітує перед головою райдержадміністрації про виконання покладених на управління завдань та затверджених планів роботи;
7) може входити до складу колегії райдержадміністрації;
8) вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії питань, що належать до компетенції управління, та розробляє проєкти відповідних рішень;
9) може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування;
10) представляє інтереси управління у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами райдержадміністрації, Департаментом, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями – за дорученням керівництва райдержадміністрації;
11) видає у межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням.
Накази нормативно-правового характеру, які стосуються прав, свобод і законних інтересів громадян або мають міжвідомчий характер, підлягають державній реєстрації у Північно-Східному міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції (м. Суми);
12) подає на затвердження голови райдержадміністрації проєкти кошторису та штатного розпису управління в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників;
13) розпоряджається коштами у межах затвердженого головою райдержадміністрації кошторису управління;
14) здійснює добір кадрів;
15) організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності державних службовців управління;
16) призначає на посаду та звільняє з посади у порядку, передбаченому законодавством про державну службу, державних службовців управління, присвоює їм ранги державних службовців, приймає в межах наданих повноважень рішення про їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;
17) приймає на роботу та звільняє з роботи у порядку, передбаченому законодавством про працю, працівників управління, які не є державними службовцями, приймає в межах наданих повноважень рішення про їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;
18) проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень управління;
19) забезпечує дотримання працівниками управління правил внутрішнього службового та трудового розпорядку, виконавської дисципліни;
20) здійснює інші повноваження, визначені законодавством.
13. Накази начальника управління, що суперечать Конституції та законам України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, можуть бути скасовані головою райдержадміністрації.
14. Начальник управління має заступника, який призначається на посаду та звільняється з посади відповідно до законодавства про державну службу за погодженням із заступником голови райдержадміністрації та директором Департаменту.
15. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників управління визначає голова райдержадміністрації у межах відповідних бюджетних призначень.
16. Штатний розпис та кошторис управління затверджує голова райдержадміністрації за пропозиціями начальника управління відповідно до Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 р. №228.
17. Управління є юридичною особою публічного права, має самостійний баланс, рахунки в органах Державної казначейської служби України, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки.
18. Управління утворене та зареєстроване в порядку, визначеному Законом України „Про місцеві державні адміністрації“. Управління є неприбутковою бюджетною установою та утримується за рахунок бюджетних асигнувань державного бюджету. Форма власності управління – державна.
19. Управління не наділене правом розподілу отриманих доходів або їх частини серед працівників (крім оплати праці, нарахування єдиного соціального внеску).
20. Доходи управління використовуються виключно для фінансування видатків на утримання управління, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених цим Положенням.
21. Внесення змін та доповнень до Положення здійснюється розпорядженням голови райдержадміністрації та підлягає державній реєстрації відповідно до вимог чинного законодавства України.
22. Припинення діяльності управління здійснюється шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації – за рішенням голови райдержадміністрації, а у випадках, передбачених законами України, – за рішенням суду, відповідно до вимог чинного законодавства України.
23. У разі припинення діяльності управління (у результаті його ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) та не визначення правонаступників усі його активи передаються одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховуються до доходу державного бюджету.

Керівник апарату
районної державної адміністрації     І.О.Штейнберг
 

Наверх ↑