Інвестиційний паспорт району

Версія для друкуВерсія для друку

Інвестиційний  паспорт Хорольського району

01.01.2016 року

І. Офіційний розділ.

     Хорольська районна державна адміністрація.

     37800, Україна, вул. 1 Травня, 4,. Хорол,  Полтавська область.

     тел/факс (05362) 3 – 30 – 53

     Голова районної державної адміністрації –

 

     Адреса електронної пошти :Е-mail: horol_rda @    

     poltava.ukrtel.net

     Сайт інтернет: www. adm-pl.gov.ua/horol

    Хорольська районна рада.

     37800, Україна, вул.1 Травня , 4, м.Хорол,    Полтавська область.

     тел/факс (05362) 3 – 45 – 82, тел. 3 – 34 – 31.

     Голова районної ради –   Мартюк Віра   

     Анатоліївна  

 Хорольська міська рада.

     37800, Україна, вул.К.Маркса,37, м.Хорол,  Полтавська область.

     Тел/факс (05362) 3 – 33 – 44.

     Міський голова –   Волошин Сергій

     Михайлович

 

2. Характеристика регіону

2.1. Площа, географічні дані, населення

Площа району становить 1.06 тис.кв.км. (3,7% від території Полтавської області).

Район розташований у лісостеповій фізико-географічній зоні, майже в центрі Полтавської області, між промислово - і культурнорозвиненими містами обласного підпорядкування – Кременчук, Миргород, Лубни. Майже посередині району проходить автомобільна траса республіканського значення Київ – Харків – Довжанський. Відстань шосейними дорогами від м. Хорола до м.Полтава – 106 км, до м. Кременчук – 90 км, до м. Лубни – 25 км, до м. Миргород – 40 км.

Середня багаторічна температура повітря становить 7,0 – 7,2 ºС. Середня температура січня – 6-7 ºС, липня + 20-21 ºС. Сума ефективних середньодобових температур становить 2765 – 2795 ºС. Тривалість вегетаційного періоду 199 днів. Абсолютний максимум + 38 ºС, абсолютний мінімум – 36 ºС.

Середньорічна сума опадів у межах 515 мм. Сума опадів за період з температурою вище + 10 ºС становить 280 мм.

Весна триває 54 дні, літо – 120, осінь – 69, зима – 122 дні.

Основу рельєфу становлять плоскі степові вододіли, розділені широкими і глибокими долинами.

Грунти району різноманітні за своїм походженням і родючістю. Більшу частину території становлять чорноземи типові мало гумусні і їх змиті   різновидності. Механічний склад їх  - легко – і середньосуглинкові .

Вміст гумусу – 4,2 -4,4 %. Реакція грунтового розчину близька до нейтральної . Крім того, територію району складають опідзолені грунти і їх змиті різновидності (7,6%) , лучно-чорноземні і лучні в різній мірі солонцюваті  грунти .

На території району протікає 15 річок протяжністю понад 10 км, загальна довжина яких становить 263 км. Найбільші річки – Хорол ( протяжністю по району 40 км ), Рудка ( протяжністю 22 км ),  Сула  (протяжністю –20 км ), Єньківка (16 км ).

Існує 76  ставків ( загальний об'єм 7,4 млн. куб. м. ), 3 водосховища, 180 артезіанських свердловин ( загальний водозабір 2,6 млн. куб. м.). Загальна площа водного дзеркала : ставків – 524,8 га, річок – 197 га.

Експертні запаси підземних вод становлять 176,4 млн. куб. м., з них – випробуваних і затверджених  - 41,8 млн. куб. м.,

В районі зареєстровано 18 заказників і заповідних урочищ, 5 пам'яток природи  місцевого значення.

В цілому природно-ресурсний  потенціал характеризується  достатньо високим рівнем екологічної чистоти  та відсутністю факторів дії непереборної сили ( за винятком випадків градобоїв, буревіїв, смерчів, заморозків в окремих місцях в окремі роки ).

В районі, в м. Хорол та 92 сільських населених пунктах станом на 01.01.2016 р. проживало 34,6 тис. чол. ( 2,4 % від загального населення області), в т. ч. сільського населення – 21,3 тис. чол. ( 61,6 % від загальної кількості мешканців району ). В райцентрі – м. Хоролі – проживає 13,3 тис. чол. Щільність населення – 32,6 осіб на 1 кв. км.

2.2. Промисловість

Промислова галузь району має чітко виражену спрямованість на переробку сільськогосподарської сировини та машинобудування для переробних підприємств. Загальний обсяг реалізованої промислової продукції  у 2015 році  склав 823,4 млн. грн.

Найбільшу питому вагу займає реалізована продукція харчової промисловості – 61,2 % ( сухі дитячі молочні суміші, хліб та хлібобулочні вироби), галузі машинобудування –17,6 %.       

2.3. Агропромисловий комплекс

В районі загальна площа сільськогосподарських угідь становить 87,3 тис.га, з них: ріллі -72,8 тис.га, пасовищ 5,5 тис.га.

В районі функціонує 18 сільськогосподарських підприємства, діє за даними Хорольської об’єднаної державної податкової інспекції Головного управління Державної фіскальної служби у  Полтавській області 67 селянських (фермерських) господарства, які обробляють 6,3 тис. га  землі.

У структурі сільськогосподарського виробництва забезпечено паритетність між рослинницькою і тваринницькою  галуззю.

Основні галузі рослинництва: зернове виробництво, кормовиробництво, виробництво олійних культур, буряківництво.

 Основні галузі тваринництва: скотарство, свинарство, птахівництво, вівчарство.

2.4. Мале підприємництво

В районі зареєстровано 502 суб'єктів Єдиного Державного Реєстру підприємств, організацій і установ, з них із статусом юридичної особи – 490, без статусу юридичної особи-12.

За станом на 01.01.2016 року в районі зареєстровано   суб'єктів малого підприємництва – 1135 одиниць, з них : малих підприємств – 67 , фізичних осіб –  1068 чол.

Із загальної кількості підприємств близько 75 % займаються торгово-посередницькою діяльністю,  виробництвом сільськогосподарської та  промислової продукції – близько третини підприємств.

В районі діє 343 об'єкти роздрібної торгівлі з торговою площею магазинів понад 12,4 тис. кв. метрів та 33 ресторанних господарства, які мають близько 1000 посадочних місць .

У загальному випуску продукції питома вага малого підприємництва складає близько 13 %.

2.5. Зовнішньоекономічна діяльність

Зовнішньоекономічні відносини базуються на результатах  господарської діяльності таких підприємств, як ТОВ „Хорольський завод дитячого харчування“ та ПАТ „Хорольський механічний завод“,  які випускають експортно – конкурентну продукцію.

В основному до експортної продукції входять: сухі молочні суміші, в т.ч. дитячі, технічне обладнання зернопереробної специфікації.

Імпортуються в район паливно-мастильні матеріали, запасні частини та послуги.

2.6. Інвестиційна діяльність

 Пріоритетними напрямками залучення інвестицій у реальний  сектор економіки району є:

 - харчова промисловість ( виробництво продуктів для дитячого харчування);

 - впровадження сучасних технологій по виробництву молока;

 - житлово – комунальне господарство ( утворення комунальних господарств, водопостачання, водовідведення, сміттєзвалища);

 - будівництво овочеконсервного заводу та овочесховищ;

 - транспортна галузь ( пасажироперевезення на селі).

Інвестиційні ресурси спрямовуватимуться, перш за все, на технологічну модернізацію виробництва, розбудову соціальної інфраструктури і підприємств по її обслуговуванню. Значна частка інвестицій буде використана для запобігання надзвичайних ситуацій техногенного характеру (реконструкція системи водопостачання і водовідведення в м. Хоролі, впровадження проекту роздільного збирання твердих побутових відходів), на заходи з енергозбереження (термомодернізація Хорольської гімназії, вивчення питань переходу на індивідуальне опалення бюджетних установ).

 

3. Інфраструктура району

3.2. Транспортні комунікації

В районі транспортна мережа загального користування складається з залізничного та автомобільного транспорту.

За 5 км. від м. Хорола знаходиться залізнична станція. Експлуатаційна довжина  залізничних колій становить 45 км.

Загальна протяжність доріг місцевого значення з твердим покриттям – 333,4 км.

В районі налічується 12 мостів та 1 шляхопровід.

3.3. Телекомунікаційні системи

В районі функціонує розгалужена система зв’язку, яка базується на СЛД № 2 м. Хорол районного центру телекомунікацій № 333 м. Миргород Полтавської філії ПАТ „Укртелеком“. Існує  „Інтернет” - вузол „Укртелекому” з виділеними каналами.  Діє цифрова електронна АТС. 

На території  міста розміщені станції мобільного зв”язку „UMС”,  „Київ – Стар”,  „Дж Ен Сі“.

Працює центр поштового зв’язку ПД УДППЗ „Укрпошта“ ЦПЗ -5 ЦВПЗ Хорол. Забезпеченість населення району основними домашніми

 телефонними апаратами на 100 сімей -30,9 од.                  

3.4.Фінансово-кредитна система

В районі функціонує 6 філій банків: ПАТ „Державний ощадний банк України“, ПАТ КБ „Приватбанк”, „Полтава - банку”, ПАТ „Креді Агріколь банк“, поштово-пенсійного банку „Аваль”.   

3.5. Туризм, культура, дозвілля

В районі налічується 87 пам’ятників історії і культури , діє 1 районний краєзнавчий музей, який з 2004 року має статус „державного“ та Новоаврамівський краєзнавчий музей-філіал.      Хорольщина     має     древню          історію

( орієнтовно датою заснування м. Хорола вважається 1083 рік). В м. Хоролі знаходиться меморіальний комплекс „Хорольська яма”, де в роки Другої світової війни розташовувався концентраційний табір, в якому загинуло біля 92 тисяч в’язнів. Доглядається могила, де поховано біля 500 розстріляних гітлерівськими фашистами осіб єврейської національності.

В районі діють один районний  Будинок культури та 36 сільських будинків культури і клубів, 35 бібліотек. В закладах культури району діють 272 гуртки художньої самодіяльності, які відвідують близько 2,1 тис. жителів району. В районі 9 колективів носять почесне звання „народний“   та 1 „дитячий зразковий“.

Для популяризації привабливості Хорольщини щорічно проводяться районний фольклорний       фестиваль

„Барви Хорольщини“, організовуються виставки виробів народних умільців, дитячий пісенний міжрайонний фестиваль  - конкурс „Хорольські зірочки“, традиційні українські свята та обряди.

З метою формування позитивного туристичного іміджу в районі видано буклет „Новоаврамівський народний краєзнавчий музей-філіал“, туристичний довідник „Хорольщина запрошує“,  видано методичний посібник про автомобільний туристично-екскурсійний маршрут Хорольщини,        встановлено           вказівник

„Хорольський районний краєзнавчий музей“, виготовлено календарі „Шевченковими стежками. Хорольщина“, надані матеріали для виготовлення білл-борду в Хорольському районі „Шевченківські місця на Полтавщині“.

4.4. Трудові ресурси

Середня чисельність наявного населення за 2015 рік – 35,2 тис.чол.

 • Середньооблікова кількість штатних працівників за 2015 рік, згідно статистичних даних – 6,6 тис.чол.

Рівень зареєстрованого безробіття на 01.01.2015 року становить  3,6 %.

 

5. Соціальні питання

5.1. Ринок житла

 Ринок житла вивчається і уточнюються. На даний час формується база даних по формах власності та територіальних громадах.

5.2. Середня освіта

В районі функціонує 24 загальноосвітніх закладів, в т.ч. у сільській місцевості – 20.

 Всього контингент учнів становить 2863 чоловік, в тому числі в сільській місцевості – 1618 учні, в місті – 1245 учнів.

У всіх школах району працює 437 вчителі, з них в сільській місцевості – 311  вчителів.

Всі заклади освіти є комунальними і перебувають у спільній власності територіальних громад району.

5.3. Професійна освіта

В районі функціонує 3 заклади з професійної підготовки населення :

Хорольський державний агропромисловий коледж Полтавської аграрної академії,  Хорольський міжрегіональний центр професійної перепідготовки звільнених у запас військовослужбовців Міністерства освіти і науки України та автошкола  Полтавського обласного ТСО України .

Перші два заклади відносяться до I-II рівня акредитації, обладнані сучасними комп’ютерними навчальними класами, співпрацюють з навчальними закладами III- IV рівня акредитації, мають досить кваліфікований викладацький склад, займають лідируючі позиції в області щодо загального рівня підготовки спеціалістів .

5.4. Медичні  установи

В районі  створено  лікувальний заклад „Центр первинної медико – санітарної допомоги“, куди ввійшли та функціонують 48 медичних заклади, а саме:  11 сільських амбулаторій загальної практики сімейної медицини, 2 АЗПСМ у місті, 32 фельджерсько – акушерські пункти та 3 здоровпункти , 11 аптек.

5.5. Фізична культура і спорт

В районі облаштовано  2   стадіони та  119 спортивних майданчиків. В місті Хоролі    функціонує  стадіон агропромколеджу з футбольними ігровими та тренувальними полями, баскетбольною, волейбольною та тенісними площадками, площадками атлетичної гімнастики, біговими доріжками. Функціонує два  спортивних майданчики  із штучним покриттям.

В с. Вишняки є стандартний мотобольний стадіон, де проводяться змагання з мотоболу на першість  України, проводилися змагання Європейського рівня за участю місцевої мотобольної команди „ Нива “.

В районі організовуються і проводяться змагання з  16  видів спорту, вкладення в які інвестицій  досить привабливе.

 

6.  SWOT – аналіз Хорольського району

6.1. Сильні сторони:

 • розташування на перехресті транспортних автомобільних магістралей Київ – Харків - Довжанський, Миргород – Кременчук, Полтава – Черкаси;

 • проходження по території району залізничного сполучення Кременчук – Москва, Полтава – Київ;

 • проходження по території району магістрального нафтопроводу Кременчук – Лубни та наявність придатної для використання нафтобази;

 • наявність доріг з твердим покриттям практично до кожного з 92 сільських населених пунктів;

 • наявність будівельних корисних копалин: глини і піску,

 • висока питома вага продуктивних сільськогосподарських угідь;

 • стабілізація чисельності населення в працездатному віці і прогнозування підвищення його питомої ваги;

 • стабільна робота основних промислових підприємств: ТОВ „ Хорольський завод дитячого харчування“, ПАТ „„Хорольський механічний завод” і ПП „Хорольська

 •  мехпекарня”,

 • наявність вільних виробничих приміщень для розвитку підприємництва;

 • наявність достатньої кількості складських приміщень для зберігання зерна на ТОВ „Кононівський елеватор” та ПАТ „Хорольський комбікормовий завод”;

 • можливість переробки сільськогосподарської продукції на  млинах,  крупорушках, олійницях, 

 • наявність мережі автозаправних станцій, в т.ч. зрідженим газом;

 • наявність вільних земель несільськогосподарського призначення;

 • наявність значних площ земель запасу в сільських радах;

 • наявність 2 професійних навчальних закладів І-ІІ рівня акредитації та Хорольської авто школи ТСО з потужним сучасним навчально – виробничим потенціалом;

 • наявність спортивної школи, мотобольного треку;

 • наявність культових закладів;

 • наявність  торгівельної мережі та ресторанного господарства;

 • розвинуті культура і мистецтво, наявність музичної школи;

 • наявність природних заповідників місцевого значення;

 • достатня забезпеченість електроенергією, зростання темпів газифікації сільських населених пунктів;

 • розширення телекомунікацій у районному центрі (інтернет – мережа, кабельне телебачення, 2 лінії стільникового зв’язку);

 • розгалужена мережа банківських установ (філії 5 банків;

 • порівняно низький рівень зареєстрованого безробіття;

 • народний краєзнавчий музей;

 • наявність будинків – інтернатів для престарілих.

6.2. Слабкі сторони:

 • висока частка погано адаптованих прошарків населення з психологічною орієнтацією на державні гарантії;

 • значна частка непрацездатних та інвалідів;

 • значна частка пільгових категорій населення, зокрема, учасників ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС;

 • високий рівень забруднення навколишнього природного середовища побутовим сміттям, відсутність впорядкованих сміттєзвалищ в населених пунктах;

 • функціонування поблизу м. Хорола Хорольської філії ДП „Укрветсанзавод“, який потребує значних капіталовкладень на екологічні заходи;

 • дефіцити житлових приміщень, велика кількість сімей, що перебувають у черзі в міськвиконкомі на отримання житла;

 • поганий технічний стан будинків, особливо комунальних, низька якість житлово – комунальних послуг;

 • велика кількість житлового фонду та об’єктів соціально – культурного призначення господарюючих суб’єктів, що не передані до комунальної власності;

 • припинення існування будівельних підприємств району;

 • поганий стан вулиць, шляхів і майданів, включаючи під’їзні шляхи до населених пунктів. Наявність значної кількості безхазяйних доріг, що належали колишнім реформованим чи збанкрутілим господарюючим суб’єктам;

 • застаріла система збору і переробки відходів;

 • погане функціонування радіо – телефонного та поштового зв’язку;

 • висока аварійність на комунальних інженерних комунікаціях;

 • недостатній рівень медичного обслуговування та освіти внаслідок поганого стану матеріальних ресурсів охорони здоров’я,  соціального забезпечення, дитячих садків, шкіл, мистецтва і культури, спорту і дозвілля;

 • відсутність достатніх коштів на соціальний розвиток;

 • відсутність або поганий стан історичних пам’ятників;

 • погіршення стану з охороною правопорядку;

 • низький рівень організації дозвілля молоді;

 • падіння народжуваності, зростання розлучень, старіння населення;

 • брак готельного обслуговування;

 • відсутність альтернативних джерел електроенергії, висока енергоємність виробництва;

 • водо -, теплопостачання;

 • зниження продуктивності сільськогосподарського виробництва;

 • відсутність сільських комунальних господарств;

 • слабкий рівень підприємницької інфраструктури;

 • значна кількість працівників бюджетних установ.               

6.3. Можливості:

 •   індустрія туризму, зокрема „зеленого”, і відпочинку;

 • розвиток малого та середнього бізнесу;

 • розвиток професійної освіти;

 • відродження народних промислів;

 • розвиток ставкового рибництва;

 • розвиток спорту;

 • впровадження високотехнологічних виробництв та технологій у промисловості та сільському господарстві;

 • відновлення історичних культових пам’яток   (церква  в с. Вергуни);

 • впровадження соціальних програм;

 • покращення екології;

 • розвиток переробної промисловості (овочів, фруктів, м’ясні консерви);

 • розвиток комунально – побутового обслуговування;

 • регіональна інтеграція на основі виробничо – територіальних кластерів;

 • розвиток фермерських та особистих селянських господарств;

 • розвиток будівельної індустрії;

 • залучення іноземних інвестицій.                  

6.4. Загрози:

 • екологічна катастрофа (ветсанзавод,   каналізаційно – колекторна система);

 • погіршення демографічного стану;

 • старіння житлового фонду та виробничих фондів;

 • безробіття;

 • зростання злочинності, пияцтво, наркоманія, дитяча бездоглядність;

 • загальні умови, що не сприяють бізнесу;

 • зміни в державній та місцевій політиці;

 • економічна нестабільність в Україні;

 • еміграція;

 • конкуренція з боку інших суб’єктів;

 • недостатня самостійність рівня місцевого самоврядування;

 • відсутність досвіду в плануванні розвитку територіальних громад.

 

 7. Найбільші підприємства регіону

1.ТОВ „Хорольський завод дитячого харчування“

37800 , Україна , вул. Молодіжна , 19 , м. Хорол

тел./ факс  3-11-72 , 3-11-46 .

Генеральний директор - Лисак Юрій Михайлович

2. ПАТ „ Хорольський механічний завод “

37800 , Україна , вул. Леніна , 106 , м. Хорол

тел. / факс 3-22-04 , 3-24-39

Голова правління :   Міщенко Михайло Іванович, Заслужений працівник машинобудування України.

3. Хорольська філія ДП „Укрветсанзавод“

37800 , Україна , вул. Челюскінців , 6 , м. Хорол .

тел. / факс 3-45-30 , 3-45-72

Директор : Волошин Олексій Якович

4. ПП „ Хорольська мехпекарня“

 37800 , Україна , вул. 8 Березня ,47/2 ,  м. Хорол

 телефакс 3-41-34 , 3-34-65

Директор – Керекилиця Людмила Петрівна

5. ТОВ „Подоляночка „

37800 , Україна , вул. К. Маркса ,39 , м. Хорол

тел. 3-34-45

Директор :  Ганзенко Валентина  Миколаївна

 

 

 

Наверх ↑