Довідка про підсумки роботи із зверненнями громадян,що надійшли до районної державної адміністрації за 9 місяців 2018 року

Версія для друкуВерсія для друку

Протягом 9 місяців 2018 року робота із зверненнями громадян в районній державній адміністрації проводилась відповідно до Закону України „Про звернення громадян“, Указу Президента України від 07.02.2008 № 109/2008 „Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування“.

      Реалізовуючи вимоги вищезазначених нормативних документів і використовуючи наявну правову базу, районною державною адміністрацією здійснюються заходи щодо кваліфікованого, неупередженого та всебічного розгляду питань, які порушуються громадянами.

Аналіз роботи із зверненнями громадян в райдержадміністрації проводиться постійно, з’ясовуються причини, що породжують звернення громадян, які надходять до районної державної адміністрації, у тому числі через органи влади вищого рівня, а саме від обласної державної адміністрації, що дає можливість бачити проблеми людей, за необхідності  виправляти стан справ.

З метою забезпечення реалізації та гарантування закріплених Конституцією України прав на звернення до органів державної влади, а також підвищення ефективності роботи органів державної влади зі зверненнями громадян, на колегії районної державної адміністрації 16 лютого 2018 року було заслухано питання „Про підсумки роботи із зверненнями громадян за 2017 рік“.

За підсумками розгляду видано розпорядження голови районної державної адміністрації від 22 лютого 2018 року №39, відповідно до якого керівникам структурних підрозділів районної державної адміністрації, виконавчим комітетам міської та сільських рад дано ряд доручень.

Упродовж звітного періоду до районної державної адміністрації надійшло  37 звернень від громадян (2017 – 62) – зменшилась кількість на 40%, з них: 28 письмових (2017 - 49): на – 43%,  та 9 - отримано під час прийому громадян з особистих питань головою, першим заступником голови райдержадміністрації  (2017 - 11): на -  18%, 5 – колективних звернень (2017 рік – 9) – зменшилось на 44%, 1 – повторне (2017 рік – 6) – зменшилась кількість в порівнянні з минулим роком на 83 %, 2 – депутатських звернення (2017 рік - 3): на – 33%, 12 – надійшло через органи влади вищого рівня (2017 рік - 16): на - 25%. Також, за 9 місяців 2018 року до райдержадміністрації надійшло 108 запитів з обласного контактного центру (2017 рік – 67): на + 38%.

 За результатами розгляду звернень позитивно вирішено 16 (43,2% від загальної кількості звернень), надано роз’яснень - 21 (56,8%).

Аналіз динаміки надходжень звернень громадян до райдержадміністрації за звітний період свідчить про загальну тенденцію до зменшення  їх у кількості, у порівнянні з аналогічним періодом 2017 року. На всі звернення було надано обґрунтовані відповіді.

У зверненнях громадян було порушено питання різної тематики, а саме:

     -  аграрної політики та  земельних відносин – 7 (2017 рік – 10): на – 30%;

     - транспорту і зв’язку – 4 (2017 рік – 3): на + 25%;

     - соціального захисту – 7 (2017 рік – 12): на – 42%;

     - питання сім’ї, дітей, молоді – 0 (2017 рік – 0);

     - комунального господарства – 7 (2017 рік – 5): на + 29%;

     - житлової політики – 2 (2017 рік – 8): на – 75%;

     - екології та природних ресурсів –1 (2017 рік – 0): на + 100%;

     - охорони здоров’я – 0 (2017 рік – 4): на – 100%;

     - питання освіти – 1 (2017 рік – 0): на + 100%;

     - забезпечення законності та охорони правопорядку – 0 (2017 рік – 0);

     - праці і заробітної плати – 1 (2017 рік – 1);

     - інші питання – 7 (2017 рік – 0): на + 100%.

     Серед авторів звернень переважають найменш захищені категорії населення, а саме пенсіонери.

      Проведений аналіз показав, що найбільш актуальними на сьогоднішній день залишаються питання соціального захисту населення, аграрної політики і земельних відносин, транспорту та комунального господарства.

      Найбільше звернень надійшло від жителів міста Хорол (9), інших регіонів (8), Ялосовецької (2), Вишняківської (3) та Староаврамівської (3) сільських рад.

Протягом звітного періоду усі звернення громадян, що надійшли до райдержадміністрації, перебували на контролі у керівництва та згідно з резолюціями, були розглянуті виконавцями.

Згідно із Указом Президента України від 07.02.2008р. №109/2008 „Про першочергові заходи щодо забезпечення  реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування“ у райдержадміністрації здійснюється постійний контроль за організацією роботи із зверненнями громадян:

 - щоквартально затверджуються графіки особистого прийому громадян керівництвом райдержадміністрації. З метою зменшення надходження звернень від громадян до вищих органів влади, вирішення проблемних питань районною державною адміністрацією проводяться виїзні прийоми громадян за місцем їх проживання;

  - постійно діє „пряма“ та „гаряча“ телефонні лінії при райдержадміністрації. За 9 місяців 2018 року керівництвом району проведено 38 „гарячих“ ліній;

  - діє постійно діюча комісія з питань розгляду звернень громадян, здійснено 9 засідань за звітний період.

Проведено перевірки у 9 виконавчих комітетах сільських та міській раді з питання дотримання вимог Закону України „Про звернення громадян“, Указу Президента України від 07 лютого 2008 року №109/2008. Під час перевірки надано методичну допомогу щодо покращення організації роботи та ведення діловодства із зверненнями громадян.

Заслухано на нарадах у голови райдержадміністрації звіти про роботу із зверненнями громадян 8 сільських голів та міського голови. За підсумками розгляду головою райдержадміністрації дано ряд доручень.

  На офіційному веб-сайті райдержадміністрації постійно оприлюднюється інформація про роботу із зверненнями громадян (публікуються графіки прийому громадян керівництвом районної державної адміністрації, проведення „гарячих“ телефонних ліній, оприлюднюються офіційні матеріали про підсумки роботи зі зверненнями громадян).

Щомісячно здійснюється статистичний аналіз звернень громадян, які надходять до райдержадміністрації, що дає можливість аналізувати проблеми населення району, за необхідності оперативно їх вирішувати.

Районна державна адміністрація буде і надалі створювати всі необхідні умови для реалізації громадянами своїх прав на звернення та працювати над виконанням Указу Президента України від 07.02.2008 № 109/2008 „Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування“ та Закону України  „Про звернення громадян“.

 

Наверх ↑