ДОПОВІДНА ЗАПИСКА про виконання бюджету району за 2017 рік

Версія для друкуВерсія для друку

За 2017 рік дохідну частину зведеного бюджету району загального фонду (без   врахування  трансфертів)  виконано на 107,5%. При плані 109343,6 тис. грн фактично надійшло 117584,7 тис. грн, що на 21697,9 тис. грн більше, ніж сума надходжень за минулий рік.

В цілому по району за 2017 рік виконання плану надходжень по доходах загального фонду, становить 101,9%.  При плані 354511,5 тис. грн  фактично надійшло 361119,2 тис. грн., що  на 86566,5 тис. грн більше, ніж сума надходжень доходів за минулий рік. Забезпечили  виконання плану надходжень по доходах загального фонду всі сільські бюджети, та міський бюджет. Районний бюджет виконано на 98,8%.

За 2017 рік до загального фонду районного бюджету (без  врахування  трансфертів)  надійшло коштів в сумі 66101,1 тис. грн при  плані надходжень 68280,0 тис. грн, що становить 96,8%, або на 16136,1 тис. грн  більше  в  порівнянні з  сумою  надходжень  за минулий рік.  

Міський бюджет за 2017 рік (без урахування трансфертів) виконано на 107,5%.  При плані 15192,4 тис. грн надійшло 16330,7 тис. грн, що на 3349,6 тис. грн більше, ніж сума надходжень за минулий рік.

До сільських бюджетів надійшло 35152,8 тис. грн, що становить 135,9% та на 2212,2 тис. грн більше минулого року. Виконання планових призначень по доходам загального фонду (без урахування трансфертів) забезпечили всі сільські бюджети.

Основним джерелом дохідної частини загального фонду є надходження податку на доходи фізичних осіб, що становлять 56,1% від загальної суми надходжень. Значну питому вагу займають також надходження по податку на майно – 12,0%, єдиному податку – 17,4% та акцизному податку з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів 13,2%.     

За 2017 рік податку на доходи фізичних осіб при плані  68200,0 тис. грн фактично надійшло 65961,3 тис. грн або 96,7%, що на 16074,9 тис. грн більше минулого року.

За 2017 рік по податку на майно надійшло коштів в сумі 14122,4 тис. грн, що становить 113,4% плану (план 12452,9 тис. грн). 

План надходжень по єдиному податку, виконано на 130,1% плану (план   15699,5 тис. грн),  фактично надійшло 20432,3 тис. грн.

Інших надходжень фактично надійшло 88,5 тис. грн, при плані 55,0 тис. грн, що становить 161,0 %.

Органами місцевого самоврядування, зокрема Хорольською міською радою, було надано КП «Комунсервіс» пільгу по платі за землю в розмірі 100%. Втрати бюджету за  2017 рік  становлять 286,3 тис. грн.

За 2017 рік до бюджету району надійшло трансфертів до загального фонду з державного, обласного, міського, сільських та бюджетів ОТГ в сумі 237095,6 тис. грн при плані  192621,3 тис. грн, в тому числі:

 • стабілізаційна дотація  -  746,3 тис. грн, що становить 100% плану;
 • додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я  -  12296,4 тис. грн, що становить 100% плану;
 • субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами – 33,2 тис. грн, що становить 49,0% плану;
 • освітня субвенція – 36186,0  тис. грн,  що становить 100% плану;
 • медична субвенція – 26967,7 тис. грн, що становить 99,8% плану;
 • субвенція на виплату допомоги сім`ям з дітьми, малозабезпеченим сім`ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами I чи II групи внаслідок психічних захворювань – 42043,9 тис. грн, що становить 97,9% плану;
 • субвенції на надання пільг та житлових субсидій населенню – 103763,6 тис. грн, що становить 99,8 % плану;
 • субвенція на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу за принципом "гроші ходять за дитиною" – 354,7 тис. грн, що становить 74,1% плану;
 • субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань – 622,8 тис. грн, що становить 100% плану;
 • субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій – 5095,8 тис. грн, що становить 100%;
 • субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво/капітальний ремонт/реконструкцію малих групових будинків, будинків підтриманого проживання, будівництво/придбання житла для дитячих будинків сімейного типу, соціального житла для дітей-сиріт – 1343,0 тис. грн, що становить 100 %;
 • інші субвенції в сумі 7642,2 тис. грн, що становить 95,7% , в т.ч. з сільських бюджетів – 3470,1 тис. грн, з міського бюджету – 278,1 тис. грн, з бюджетів ОТГ – 1495,3 тис. грн, з обласного бюджету – 1335,9 тис. грн, з бюджету Семенівського району – 10,0 тис. грн, з районного бюджету – 1052,8 тис. грн.

          За 2017 рік до спеціального фонду надійшло коштів 23458,5 тис. грн, при плані 19249,6 тис. грн, що становить 121,9%, а без врахування трансфертів в сумі 10422,1 тис. грн при плані 4913,5 тис. грн,(212,1%).

          Основними платежами спеціального фонду є власні надходження бюджетних установ, кошти від продажу землі та цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади.

Екологічного податку надійшло 59,7 тис. грн, що на 1,2 тис. грн більше в порівнянні до минулого року.       

          Коштів від продажу землі надійшло 3597,3 тис. грн, що на 3588,1 тис. грн більше в порівнянні до минулого року.

До цільових фондів, утворених органами місцевого самоврядування   надійшло 103,4 тис. грн, що на 90,2 тис. грн більше, ніж сума надходжень за минулий рік.

Власні надходження бюджетних установ становлять  6572,3 тис. грн.

До спеціального фонду надійшло за 2017 рік  інших субвенцій в сумі 7316,4 тис. грн, що  становить 84,9 %,  в т. ч. з сільських бюджетів – 1442,0 тис. грн, з міського бюджету – 528,5 тис. грн, з обласного бюджету – 3259,4 тис. грн,  з бюджетів ОТГ – 183,5 тис. грн, з бюджету Семенівського району – 140,0 тис. грн., з районного бюджету – 1763,0 тис. грн.  Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій становила 5720,0 тис. грн., що становить 100%.

              Видаткова частина бюджету району за 2017 рік по загальному фонду  виконана на  97,3 % при уточнених планових показниках на рік 338304,8 тис. грн, фактично використано 329226,0 грн, в тім числі по галузях:

- органи місцевого самоврядування - виконано на 97,3% до річного плану, виконання становить 17819,9 тис. грн;

- освіта - виконано на 94,2 %,   виконання становить 71888,9 тис. грн;

- охорона здоров’я - на 98,3 %,  використано 43508,2 тис. грн;

- соціальний захист та соціальне забезпечення - на 99,2 %,  використано 155977,2 тис. грн, з них на надання пільг та субсидій пільговим категоріям громадян  в сумі 103763,6 тис. грн, на допомоги сім’ям з дітьми в сумі 42043,9 тис. грн;

-  житлово-комунальне господарство  - на 94,9 % , використано 8799,9 тис. грн;

- культура - на 99,6 %,  використано 11316,4 тис.  грн;

- засоби масової інформації - на 100 %,  використано 153,0 тис. грн;

- фізична культура і спорт – на 98,0 %,  використано 1451,0 тис. грн; 

- утримання та розвиток інфраструктури  доріг - на 99,3 %,  використано 7742,1 тис. грн;

-  інші видатки – на 88,5 %,  використано 3286,0 тис. грн;

- перераховано субвенції державному бюджету на виконання програм соціально-культурного розвитку в регіоні 1280,2 тис. грн,  при планових призначеннях 1300,2 тис. грн,   98,5% до плану;

- перераховано субвенції на утримання об’єктів спільного користування в сумі 38,4 тис. грн,  80,0% до плану на рік;

- перераховано інших субвенцій на суму 4800,9 тис. грн,  при планових призначенням 5045,9 тис. грн,  95,1% до плану;

-  перераховано до державного бюджету реверсної дотації з районного бюджету в сумі 1163,8 тис. грн при річному плані 1163,8 тис. грн (100,0%).

          По спеціальному фонду видатки склали 50284,8 тис. грн при річному плані  55767,1 тис. грн, що становить 90,2 %, з них:

- на органи місцевого самоврядування виконання становить 316,6 тис. грн,  виконано на 95,9% до річного плану;

- на освіту використано 7146,0 тис грн, при річному призначенні 7507,4 тис. грн, виконано на 95,2% до річного плану; 

- на охорону здоров’я  використано 9437,4 тис. грн, при річному призначенні 9565,3 тис. грн,  виконано на 98,7% до річного плану;

- на соціальний захист та соціальне забезпечення використано 137,9 тис. грн,  при річному призначенні 177,6 тис. грн,  виконано на 77,6% до річного плану;

- на культуру і мистецтво використано 1359,2 тис. грн, при річному призначенні 1384,6 тис. грн,  виконано на 98,2% до річного плану;

- на житлово-комунальне господарство використано 3101,5 тис. грн, при річному призначенні 3498,7 тис. грн,  виконано на 88,6% до річного плану;

- будівництво використано 8273,4 тис. грн, при річному призначенні 11348,7 тис. грн,  виконано на 72,9,9% до річного плану;

 - на утримання та розвиток інфраструктури доріг використано 15052,0 тис. грн, при річному призначенні 15838,4 тис. грн,  виконано на 95,0% до річного плану;

- на інші природоохоронні заходи використано 41,3 тис. грн, при річному призначенні 53,0 тис. грн, виконано на 77,9% до річного плану;

- на інші видатки використано 5419,5 тис. грн.,  з них інші субвенції 3733,5 тис. грн.

         В 2017 році з районного бюджету виділені кошти на фінансування 24-х програм, затверджених сесіями районної ради в сумі 12664,8 тис. грн. За  рік профінансовано в сумі 10813,7 тис. грн, в тому числі:

-  програма відзначення пам’ятних дат, ювілеїв та інших заходів на 2014-2018 роки  111,2 тис. грн;

 • комплексна програма підтримки та розвитку матеріально-технічної бази підприємств, установ та організацій, що перебувають у спільній власності територіальних громад району на 2016-2020 роки 546,8 тис. грн;
 • районна програма підтримки та розвитку Хорольського районного радіомовлення на 2017 - 2019 роки 53,0 тис. грн;
 • районна програми організаційно-фінансового забезпечення оприлюднення інформації про діяльність органів державної влади та органів місцевого самоврядування у 2017 році 200,0 тис. грн;
 • програма підтримки та розвитку ветеранської діяльності в районі на 2016 – 2018 роки в сумі 98,5 тис. грн;
 • програма соціального захисту населення  в сумі 1643,0 тис. грн;
 • районна комплексна програма підготовки молоді до військової служби та її призову до лав Збройних сил України на 2016 – 2020 роки 107,5 тис. грн;
 • районна програма профілактики правопорушень на 2016 – 2020 роки 355,0 тис. грн;
 • районна програма „Територіальна оборона“ Хорольського району на 2017 рік 34,0 тис. грн;
 • районна програма оздоровлення та відпочинку дітей на 2015-2019 роки 253,2 тис. грн;
 • програма розвитку малого підприємництва та дорадництва у Хорольському районі на 2015 – 2017 роки  19,9 тис. грн;
 • районна програма «Опікуємося освітою» на 2017-2020 роки 2376,3 тис. грн;
 • районна програма «Питна вода України» на 2016-2020 роки 125,0 тис. грн;
 • програма розвитку культури і туризму в Хорольському районі на  2016 – 2020 роки 627,0 тис. грн;
 • районна програма сприяння Хорольському відділенню Лубенської об’єднаної ДПІ у покращенні умов обслуговування платників податків на 2017 – 2019 роки 70,0 тис. грн;
 • районна програма розвитку фізичної культури і спорту на 2016 – 2020 роки 390,8 тис. грн;
 • програма соціально-економічного розвитку району на 2017 рік 841,0 тис. грн;
 • програма інформатизації Хорольського району на 2014 – 2017 роки 256,0 тис. грн;
 • програма сприяння функціонування центру надання адміністративних послуг районної державної адміністрації на 2017 – 2018 роки 21,0 тис. грн;
 • комплексна районна програма медичного забезпечення Хорольського району на 2016 – 2020 роки 2482,5 тис. грн;
 • програма залучення інвестицій в економіку Хорольського району на 2016 – 2017 роки 10,0 тис. грн;
 • районна програма архівної справи в Хорольському районі на 2017-2019 роки 52,0 тис. грн;
 • програма розвитку цивільного захисту населення Хорольського району на 2016-2020 роки 140,0 тис. грн.

          За 2017 рік повернуто коштів, наданих для кредитування індивідуальних сільських забудовників  в сумі 20,0 тис. грн.

          За 2017 рік перераховано на надання пільгового кредиту індивідуальним сільським забудовникам  кошти в сумі 20,0 тис. грн.

         Видаткова частина загального фонду в розрізі бюджетів виконана по районному бюджету на 97,7 % при плані 298439,1 тис. грн,  фактично використано 291162,3 тис. грн, по міському бюджету на 96,4 %  при плані 11838,4 тис. грн,  фактично використано 11413,5 тис. грн, по сільських бюджетах на 95,1 % при плані 28027,3 тис. грн,  фактично використано 26650,1 тис. грн.

         На  захищені видатки використано 249994,8 тис. грн, що становить 75,9 % обсягу загального фонду бюджету району, в тому числі на заробітну плату з нарахуваннями  спрямовано 90530,0 тис. грн, що становить  27,5 % видатків загального фонду зведеного бюджету району.

Протягом 2017 року на видатки додатково направлено вільний залишок бюджетних коштів,  що утворився станом на 01 січня 2017 року в загальній сумі 24626,8 тис. грн,  в тому числі: з районного бюджету в сумі 9200,5 тис. грн, з міського бюджету 3868,4 тис. грн, з сільських бюджетів 11557,9 тис. грн.,  та перевиконання доходної частини бюджетів в загальній сумі 4247,3 тис. грн,  в тому числі з міського бюджету 2081,2 тис. грн,   з сільських бюджетів 2166,1 тис. грн.  Додатково направлено на оплату праці працівників бюджетних установ в сумі 2729,0 тис. грн, на капітальні видатки направлено 13101,4 тис. грн, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв 248,6 тис. грн, на медикаменти направлено 74,9 тис. грн, на інші видатки направлено 12620,2 тис. грн.

Станом на 1 січня 2018 року відсутня кредиторська  заборгованість бюджетних установ за використані  енергоносії та з виплати заробітної плати працівникам бюджетної сфери.   На звітну дату допущено кредиторську заборгованість в призначень за надані пільги, субсидії населенню,  в зв’язку  з ненадходженням субвенції з Державного бюджету загальній сумі 42151,9 тис. грн, в тому числі:

 • пільги ветеранам війни – 664,8 тис. грн;
 • пільги ветеранам військової служби і органів внутрішніх справ – 9,9 тис. грн;
 • пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи – 73,4 тис. грн;
 • пільги за професійною ознакою – 85,3 тис. грн;
 • пільги багатодітним сім’ям на житлово-комунальні послуги – 15,9 тис. грн;
 • субсидії – 41302,6 тис. грн.

та кредиторську заборгованість,  що виникла в попередні роки (за 2016 рік), за інші надані пільги в загальній сумі 39,3 тис. грн,  в тім числі:

 •  компенсаційні виплати за пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян 28,2 тис. грн;
 • компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті 11,1 тис. грн.

        Протягом 2017 року фінансування бюджетних установ проводилося відповідно до зареєстрованих в державному казначействі зобов’язань в межах кошторисних призначень та плану асигнувань.

         Керівникам бюджетних установ, що фінансуються з районного бюджету, міським, сільським головам рекомендовано не допускати дебіторської та кредиторської заборгованості на звітні дати на протязі 2018 року та досягти якісного виконання доходної та видаткової частин відповідних бюджетів.                  

  

Наверх ↑