Аналіз регуляторного впливу

Версія для друкуВерсія для друку

Аналіз регуляторного впливу

до проекту розпорядження голови Хорольської районної державної адміністрації  „Про затвердження Умов конкурсу з визначення підприємства (організації) для здійснення функцій робочого органу при проведенні конкурсу з визначення пасажирських перевізників на приміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі території Хорольського району“

 

І. Визначення проблеми

 

Проект розпорядження голови Хорольської районної державної адміністрації „Про затвердження Умов конкурсу з визначення підприємства (організації) для здійснення функцій робочого органу при проведенні конкурсу з визначення пасажирських перевізників на приміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі території Хорольського району“ (далі-проект розпорядження) розроблено сектором економічного розвитку, торгівлі та інфраструктури районної державної адміністрації відповідно до Закону України „Про місцеві державні адміністрації“, Закону України „Про автомобільний транспорт“ та постанови Кабінету Міністрів України від 03 грудня 2008 р. №1081 „Про затвердження Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування“ (із змінами).

Законом України  „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо державного регулювання та управління у сфері транспорту та дорожнього господарства“ статтю 7 Закону України „Про автомобільний транспорт“ викладено в новій редакції в частині забезпечення організації пасажирських перевезень на внутрішньорайонних автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі території району, а саме: функції організації пасажирських перевезень на вищезгаданих маршрутах покладено на районні державні адміністрації.

Статтею 44 Закону України „Про автомобільний транспорт“ визначено, що для організації забезпечення і підготовки матеріалів для проведення засідань конкурсного комітету органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування на конкурсних умовах за договором залучають підприємство (організацію), що має фахівців та досвід роботи не менше трьох років з питань організації пасажирських перевезень.

Порядком проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 03.12.2008 р. № 1081(далі – Порядок) передбачено, що умови конкурсу з визначення підприємства (організації), що здійснює функції робочого органу при проведенні конкурсу з перевезення пасажирів на внутрішньорайонних автобусних маршрутах загального користування, має затверджувати організатор перевезень (райдержадміністрація).

В штаті Хорольської райдержадміністрації відсутні фахівці, які б мали досвід з питань організації пасажирських перевезень, тому керуючись пунктом 14 Порядку райдержадміністрація залучає робочий орган для проведення засідань конкурсного комітету.

 За таких умов, проектом розпорядження голови райдержадміністрації пропонується затвердити Умови конкурсу з визначення підприємства (організації) для здійснення функцій робочого органу при проведенні конкурсу по визначенню пасажирських перевізників на приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі Хорольського району.

Основні групи (підгрупи), на які проблема має вплив:

Групи (підгрупи)

Так

Ні

Громадяни

Так

-

Держава

Так

-

Суб'єкти господарювання,

Так

-

у тому числі суб'єкти малого підприємництва*

Так

-

*-умовно передбачений,оскільки у Хорольському районі відсутні підприємства, які можуть здійснювати функції робочого органу при проведенні конкурсу з визначення пасажирських перевізників на приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі території Хорольського району

Врегулювання зазначених проблемних питань не може бути здійснено за допомогою:

- ринкових механізмів, оскільки такі питання регулюються виключно нормативно-правовими актами;

- діючих регуляторних актів, оскільки чинним законодавством порушені питання не врегульовані, а внесення відповідних змін до законодавства можливе лише шляхом прийняття цього регуляторного акта.

ІІ. Цілі державного регулювання

Необхідність розроблення проекту розпорядження голови Хорольської районної державної адміністрації полягає у забезпеченні виконання вимог діючого законодавства в частині підготовки матеріалів до засідання конкурсного комітету з визначення пасажирських перевізників на приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі території Хорольського району, проведенням конкурсу з визначення підприємства (організації) для здійснення функцій робочого органу.

Метою державного регулювання є залучення кваліфікованих фахівців підприємства – робочого органу з метою забезпечення якісної підготовки та проведення конкурсу з перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі території району; зменшення передумов для корупційних дій; задоволення потреб громадян району щодо отримання ними необхідних та якісних автотранспортних послуг.

З цією метою пропонується затвердити Умови конкурсу з визначення підприємства (організації) для здійснення функцій робочого органу при проведенні конкурсу по визначенню пасажирських перевізників на приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі Хорольського району.

Основним завданням проекту документа є визначення шляхом конкурсного відбору робочого органу по підготовці матеріалів для проведення конкурсу серед перевізників та розробці паспортів автобусних маршрутів.

 

ІІІ. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

          Альтернативними способами досягнення цілі є:

            не приймати запропонований регуляторний акт.

            В цьому випадку з причини відсутності робочого органу не буде забезпечено якісної підготовки матеріалів, належної організації та проведення конкурсів, що значно ускладнить прийняття об’єктивних рішень конкурсним комітетом при визначенні перевізників-переможців.

           Обраний спосіб – прийняття даного розпорядження має наступні переваги: розв’язує існуючу проблему та відповідає Закону України „Про автомобільний транспорт“  і постанові Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2008 року №1081.

1. Визначення альтернативних способів

Вид альтернативи

Опис альтернативи

Альтернатива 1

Не приймати запропонований регуляторний акт.

 

В цьому випадку з причини відсутності компетентного органу, (робочого органу) не буде забезпечено якісної підготовки матеріалів, належної організації та проведення конкурсів, що значно ускладнить прийняття об’єктивних рішень конкурсним комітетом при визначенні перевізників-переможців.

 

Альтернатива 2

Прийняття даного акта, яким і пропонується визначити умови, з чітким визначенням усіх обов’язків та процедур підготовки засідань конкурсного комітету з визначення робочого органу.

По-перше, не порушується встановлений законом порядок набуття права проведення конкурсу з визначення робочого органу; по-друге, встановлюються прозорі умови з визначення робочого органу; по-третє – укладаються договори з робочим органом, який зможе забезпечити якісну підготовку матеріалів та проведення конкурсу з перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування у найбільшій мірі.

Цей спосіб дозволить належним чином організувати проведення конкурсу та є гарантом забезпечення прозорості його проведення

 

 

 

2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

Оцінка впливу на сферу інтересів держави

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Не приймати запропонований регуляторний акт.

Відсутні

 Не потребує додаткових витрат

Альтернатива 2

Прийняття даного регуляторного акта, яким і пропонується визначити умови, з чітким визначенням усіх обов’язків та процедур підготовки засідань конкурсного комітету з визначення робочого органу.

Забезпечення виконання вимог чинного законодавства у сфері пасажирських перевезень автомобільним транспортом.

Узгодження інтересів бізнесу та держави.

Забезпечення прозорості умов та порядку набуття права на здійснення функції робочого органу при проведенні конкурсу з перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі території Хорольського району.

Час на оприлюднення повідомлення та матеріалів до нього, підготовку та проведення конкурсу ( 188,47 грн. в рік згідно М-Тесту)

 

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Не приймати запропонований регуляторний акт.

Відсутні

Не потребує додаткових витрат

Альтернатива 2

Прийняття даного акта, яким і пропонується визначити умови, з чітким визначенням усіх обов’язків та процедур підготовки засідань конкурсного комітету з визначення робочого органу.

 Інтереси громадян прямо не зачіпаються. В подальшому  очікується підвищення якості послуг з пасажироперевезень на приміських автобусних маршрутах загального користування;забезпечення транспортної доступності жителів найвіддаленіших населених пунктів району.

Не потребує додаткових витрат

 

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання

Показник

Великі

Середні

Малі

Мікро

Разом

Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць

-

-

1*

-

1*

Питома вага групи у загальній кількості, відсотків

-

-

100

-

Х

* - умовно передбачений,оскільки у Хорольському районі відсутні підприємства, які можуть здійснювати функції робочого органу при проведенні конкурсу з визначення пасажирських перевізників на приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі території Хорольського району

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Не приймати запропонований регуляторний акт.

Відсутні

Не потребує додаткових витрат

Альтернатива 2

Прийняття даного акта, яким і пропонується визначити умови, з чітким визначенням усіх обов’язків та процедур підготовки засідань конкурсного комітету з визначення робочого органу.

Узгодження інтересів бізнесу та держави.

Суб’єкти господарювання матимуть можливість на рівних умовах набувати право на участь в конкурсі з визначення підприємства  (організації), що здійснює функції робочого органу при проведенні конкурсу з перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі території Хорольського району, на конкурентних засадах та чітко визначених рівних умовах.

Можливість одержання додаткових видів робіт

Витрати часу на оформлення пакету документів на участь у конкурсі (75,39 грн. в рік згідно М-Тесту)

 

               

 

ІV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу

досягнення цілей

 

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного бала

Альтернатива 1

Не приймати запропонований регуляторний акт.

2

Проблема значно зменшиться, деякі важливі та критичні аспекти продовжують існувати.

Позитивним є поповнення місцевого за рахунок надходження  зарахування плати за участь у конкурсі.

Проведення конкурсу з перевезення паса-жирів на автобусному маршруті загального користування фахів-цями райдержадмі-ністрації, в яких відсутній досвід організації пасажир-ських перевезень, негативно вплине на якість проведення конкурсу. Пасажирські переве-зення, в свою чергу, є способом задово-лення потреб населення у тран-спортних послугах та соціальною основою розвитку економіки.

Альтернатива 2

Прийняття даного акта, яким і пропонується визначити умови, з чітким визначенням усіх обов’язків та процедур підготовки засідань конкурсного комітету з визначення робочого органу.

4

Ця альтернатива дає змогу повністю досягнути поставлених цілей державного регулювання створить рівні умови для отримання суб’єктами господарювання пра-ва на здійснення функції робочого органу (організації) при проведенні конкурсу по переве-зенню пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі Хорольського району, стимулюватиме розвиток конкуренції, створить прозорий механізм діяльності органів виконавчої влади.

Рейтинг результативності

Вигоди (підсумок)

Витрати (підсумок)

Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу

Альтернатива 1

Не приймати запропонований регуляторний акт.

-

Не потребує додаткових витрат

В цьому випадку з причини відсутності робочого органу не буде забезпечено якісної підготовки матеріалів, належної організації та прове-дення конкурсів, що значно ускладнить прийняття об’єктив-них рішень конкур-сним комітетом при визначенні перевіз-ників-переможців.

Альтернатива 2

Прийняття даного акта, яким і пропонується визначити умови, з чітким визначенням усіх обов’язків та процедур підготовки засідань конкурсного комітету з визначення робочого органу.

Забезпечення виконання вимог чинного законодавства у сфері пасажирських перевезень автомобільним транспортом.

Узгодження інтересів бізнесу та держави.

Забезпечення прозорості умов та порядку набуття права на здійснення функції робочого органу при проведенні конкурсу з перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі території Хорольського району.

Раціональний розподіл маршрутів на ринку пасажирських перевезень

підвищення якості послуг з пасажироперевезень на приміських автобусних маршрутах загального користування;забезпечення транспортної доступності жителів найвіддаленіших населених пунктів району. Суб’єкти господарювання матимуть можливість на рівних умовах набувати право на участь в конкурсі з визначення підприємства  організації), що здійснює функції робочого органу при проведенні конкурсу з перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі території Хорольського району, на конкурентних засадах та чітко визначених рівних умовах.

Витрати часу на оформлення пакету документів на участь у конкурсі

та  на оприлюднення повідомлення та матеріалів до нього

Перевагами обраного способу є те, що, по-перше, не порушу-ється встановлений законом порядок на-буття права проведен-ня конкурсу з переве-зення пасажирів; по-друге встановлю-ються прозорі умови визначення робочого органу; по третє укладаються договори з робочим органом, який зможе забезпечити якісну підготовку та проведення конкурсу з перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування у найбільшій мірі

         
 

 

V. Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми

У запропонованому державному регулюванні передбачається впровадження наступних механізмів і заходів для вирішення проблем:

створення системного підходу в регулюванні організаційного забезпечення, у тому числі:

робота на конкурсних засадах;

створення рівних умов для участі в конкурсі для виконання функцій робочого органу;

встановлення чітких та прозорих умов визначення робочого органу відповідно до яких передбачається надання зразка заяви претендента на участь у конкурсі і переліку документів до заяви, визначення вимог для оцінки претендента при проведенні конкурсу на визначення робочого органу, визначення порядку підготовки конкурсу, подання документів на конкурс, визначення переможця.

З метою реалізації поставлених цілей пропонується затвердити Умови конкурсу з визначення підприємства (організації) для здійснення функцій робочого органу при проведенні конкурсу з визначення пасажирських перевізників на приміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі території Хорольського району, розроблені з урахуванням змін діючого законодавства та чітко визначають критерії та вимоги до претендентів та умови їх участі в конкурсі з визначення підприємства (організації) для здійснення функцій робочого органу при проведенні конкурсу з визначення пасажирських перевізників на приміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі території Хорольського району, подати розпорядження голови райдержадміністрації на реєстрацію до Головного управління юстиції у Полтавській області та  здійснити оприлюднення даного регуляторного акта відповідно до вимог чинного законодавства.

 

VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акту залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

 

Органи виконавчої влади (Хорольська районна державна адміністрація) додаткових витрат не зазнають.

Розроблено додаток до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта – Тест малого підприємництва (додається). Суб’єкти малого підприємництва в загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких поширюється регулювання 100%.

 

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акту

 

Строк дії запропонованого регуляторного акта не обмежується в часі, оскільки його прийняття викликане вимогами чинного законодавства України. Строк дії – постійний.

 Доповнення та зміни будуть вноситися після внесення відповідних змін до чинного законодавства України та у разі потреби за підсумками аналізу відстеження його результативності. Перегляд положень регуляторного акту, його скасування, відміна чи внесення до нього змін здійснюватиметься у відповідності з вимогами Закону України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності“.

Термін чинності регуляторного акта – з дня його опублікування відповідно до законодавства України.

 

VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акту

Впровадження даного регуляторного акта дозволить виконати вимоги
постанови Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2008 року № 1081 „Про затвердження Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування“ щодо якісної підготовки матеріалів для проведення конкурсу, їх аналізу та оцінки відповідності конкурсних пропозицій перевізника-претендента умовам конкурсу, підготовки паспортів автобусних маршрутів та матеріалів для подальшого встановлення відносин між організатором та автомобільним перевізником – переможцем конкурсу.

З метою відстеження результативності цього регуляторного акта визначено наступні показники результативності:

розмір коштів і час, що витрачатимуться суб’єктами господарювання, пов’язаних з виконанням даного акта – 25,13 грн. - витрати часу на отримання інформації про Конкурс та його умови, на підготовку необхідних документів – 50,26 грн. згідно М-тесту на 1 суб’єкта підприємницької діяльності;

кількість суб’єктів господарювання, на яких поширюється дія акта, в тому числі кількість претендентів, що подали документи на конкурс – 1(умовно передбачений, оскільки у Хорольському районі відсутні підприємства, які можуть здійснювати функції робочого органу при проведенні конкурсу з визначення пасажирських перевізників на приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі території Хорольського району);

рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб – високий (повідомлення про оприлюднення проекту розпорядження, проект розпорядження разом з аналізом регуляторного впливу передбачається розмістити на офіційному сайті Хорольської райдержадміністрації http//www.adm-pl.gov.ua/horol в розділі „Регуляторна політика“, після прийняття розпорядження буде опубліковано в установленому законодавством порядку;

кількість скарг стосовно діяльності робочого органу – не передбачається;

надходжень до державного та місцевих бюджетів, пов’язаних з дією регуляторного акта – не зміниться.

 

IX. Визначення заходів, з допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності акту

 

Для відстеження результативності регуляторного акта здійснюватиметься базове, повторне та періодичне відстеження.

Базове відстеження результативності розпорядження голови райдержадміністрації буде здійснюватись до набрання ним чинності.

Відстеження результативності регуляторного акта буде проводити сектор економічного розвитку, торгівлі та інфраструктури Хорольської районної державної адміністрації шляхом збору та аналізу інформації зацікавлених підприємств (організацій), зауважень та пропозицій від органів місцевого самоврядування, а також статистичної інформації .

Повторне відстеження буде здійснюватися через рік з дня набрання чинності регуляторного акту.

Періодичне відстеження здійснюється раз на три роки починаючи з дня виконання заходів з повторного  відстеження.

За результатами проведення відстежень буде можливим порівняти показники результативності дії регуляторного акта. У разі виявлення проблемних питань, вони будуть усунені шляхом внесення відповідних змін до регуляторного акта.

 

 

 

 

Завідувач сектору економічного розвитку,

торгівлі та інфраструктури райдержадміністрації                                О.І.Голобородько

 

Наверх ↑