УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ ІНФОРМУЄ про зміни з 1 липня 2020 року порядку призначення допомоги на дітей одиноким матерям та державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям

Версія для друкуВерсія для друку

Управління соціального захисту населення інформує

Останнім часом почастішали звернення громадян у зв’язку зі змінами з 1 липня 2020 року порядку призначення допомоги на дітей одиноким матерям та державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям.

Надаємо додаткові роз’яснення з питань, які найчастіше цікавлять одержувачів допомоги.

1. Хто має право отримувати державну допомогу на дітей одиноким матерям?

Право на допомогу на дітей одиноким матерям мають одинокі матері (які не перебувають у шлюбі), одинокі усиновлювачі, якщо у свідоцтві про народження дитини або документі про народження дитини, виданому компетентними органами іноземної держави, за умови його легалізації в установленому законодавством порядку (рішенні про усиновлення дитини), відсутній запис про батька (матір) або запис про батька (матір) проведено в установленому порядку органом державної реєстрації актів цивільного стану за вказівкою матері (батька, усиновлювача) дитини.

Жінка, яка має дітей від особи, з якою вона не перебувала і не перебуває в зареєстрованому шлюбі, але з якою вона веде спільне господарство, разом проживає і виховує дітей, права на одержання допомоги, встановленої на дітей одиноким матерям, не має.

 

2.  Як реалізовуватиметься виплата допомоги?

З 1 липня 2020 року допомога на дітей одиноким матерям призначається за новими умовами.

Допомога на дітей одиноким матерям  надається в розмірі, що дорівнює різниці між 100 відсотками прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку та середньомісячним сукупним доходом сім’ї в розрахунку на одну особу за два квартали, що передують місяцю, який передує місяцю звернення за призначенням допомоги на дітей одиноким матерям.

 

3. В яких випадках допомога на дітей одиноким матерям не призначається?

Допомога на дітей одиноким матерям не призначається, якщо:

1) у складі сім’ї є працездатні особи, які досягли 18-річного віку станом на початок періоду, за який враховуються доходи, та не працювали, не проходили військової служби, не провадили підприємницької чи професійної незалежної діяльності, не здобували освіти за денною формою здобуття освіти в закладах загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої освіти, не зареєстровані в центрі зайнятості як безробітні або як такі, що шукають роботу, сумарно більше ніж три місяці протягом періоду, за який враховуються доходи.

Допомога на дітей одиноким матерям у зазначеному випадку призначається, якщо особи протягом періоду, за який враховуються доходи:

- сплатили або за них сплачено єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування в розмірі, не меншому від мінімального, сумарно протягом трьох місяців; доглядали за дітьми до досягнення ними трирічного віку або за дітьми, які потребують догляду протягом часу, визначеного в медичному висновку лікарсько-консультативної комісії, але не більше ніж до досягнення ними шестирічного віку, за дітьми, хворими на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, за дітьми, які отримали тяжку травму, потребують трансплантації органа, потребують паліативної допомоги, яким не встановлено інвалідності, за особою з інвалідністю І групи, за особою з інвалідністю ІІ групи внаслідок психічного розладу, за дитиною з інвалідністю віком до 18 років, а також за особами, які досягли 80-річного віку; надавали соціальні послуги з догляду відповідно до законодавства;

2) особи, які входять до складу сім’ї, протягом 12 місяців перед зверненням за призначенням допомоги на дітей одиноким матерям, здійснили купівлю земельної ділянки, квартири (будинку), транспортного засобу (механізму), будівельних матеріалів, інших товарів довгострокового вжитку або оплатили (одноразово) будь-які послуги (крім медичних, освітніх та житлово-комунальних згідно із соціальною нормою житла та соціальними нормативами житлово-комунального обслуговування) на суму, яка на дату купівлі, оплати перевищує 50 тис. гривень;

3) у власності сім’ї є друга квартира (будинок), крім житла, яке розташоване на тимчасово окупованій території в Донецькій та Луганській областях, Автономній Республіці Крим і м. Севастополі, у населених пунктах, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють своїх повноважень, та у населених пунктах, що розташовані на лінії зіткнення, або житла, непридатного для проживання, що підтверджено актом обстеження технічного стану житлового приміщення (будинку, квартири), за формою згідно з додатком  до Порядку надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2014 р. № 505;

4) у власності сім’ї є більше ніж один автомобіль, транспортний засіб, що підлягає державній реєстрації, з дати випуску якого минуло менше ніж 15 років (крім мопеда і причепа).

При цьому не враховуються транспортні засоби, отримані безоплатно чи придбані на пільгових умовах через органи соціального захисту населення, у тому числі за рахунок грошової допомоги на придбання автомобіля, а також транспортні засоби, придбані батьками-вихователями дитячих будинків сімейного типу.

Наявність (відсутність) у власності членів сімʼї транспортних засобів зазначається у декларації.

         4.  Хто має право на отримання допомоги на дітей одиноким матерям у перехідний період?

Якщо у складі сімʼї є непрацюючі працездатні особи, які досягли 18-річного віку станом на початок періоду, за який враховуються доходи, і протягом цього періоду зареєстровані в центрі зайнятості як безробітні менше трьох місяців або які (за яких) не сплатили (не сплачено) мінімального розміру єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування сумарно протягом трьох місяців періоду, за який враховуються доходи, допомога на дітей одиноким матерям призначається:

не більше ніж на два шестимісячних періоди, якщо:

- у складі сім’ї є особа з інвалідністю, яка згідно з висновком лікарсько-консультаційної комісії потребує постійного стороннього догляду;

- відсутність будь-яких джерел для існування пов’язана з тривалою хворобою одного та/або кількох членів сім’ї.

Допомога на дітей одиноким матерям за таких умов на наступний строк призначається не раніше ніж через шість місяців після завершення виплати такої допомоги;

на один шестимісячний період, якщо сім’я є багатодітною і звернулася за призначенням допомоги на дітей одиноким матерям у липні - грудні 2020 року.

5. Чи має право на призначення допомоги малозабезпеченим сім’ям одинока матір, якщо вона є працездатною непрацюючою особою та протягом періоду, за який враховуються доходи, не працювала?

У випадках, якщо сім’я є багатодітною або у складі сім’ї є одинока матір розглядається можливість звернення за призначенням державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям. Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім’ям призначається на один шестимісячний період, за умови звернення за такою допомогою у липні-грудні 2020 року.

 

6. Куди звернутися для оформлення та надання допомоги?

Призначення і виплата допомоги на дітей одиноким матерям здійснюється управлінням соціального захисту населення.

Від жителів населених пунктів Засульської сільської ради з  1 вересня 2020 року документи для оформлення державних допомог, пільг, субсидій та компенсаційних виплат приймаються безпосередньо у старостатах. Звертатися необхідно до адміністраторів Центру надання адміністративних послуг виконавчого комітету Засульської сільської ради за місцем проживання.

 

7. Як дізнатися чи призначено допомогу?

Рішення про призначення допомоги на дітей одиноким матерям,  державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям або про відмову в їх наданні приймається органом соціального захисту населення протягом десяти календарних днів із дня подання заяви і надається уповноваженому представнику сім’ї. Повідомлення про прийняте рішення надається на кожен вид допомоги окремо.

8. Як виплачується допомога?

Допомога виплачується один раз на місяць за зареєстрованим місцем проживання або за фактичним місцем проживання уповноваженого  представника сімʼї та перераховується через виплатні об’єкти АТ «Укрпошта» або на рахунок, відкритий в установі уповноваженого банку, за  вибором отримувача.

Наверх ↑