Пенсійний Фонд України інформує. Деякі особливості обчислення трудового стажу

Версія для друкуВерсія для друку

Деякі особливості обчислення стажу

         Страховий стаж — це період, протягом якого особа підлягала загальнообов'язковому державному пенсійному страхуванню та за який щомісяця сплачено страхові внески в сумі, не меншій за мінімальний страховий внесок. До страхового стажу зараховують:

- періоди, за які було сплачено страхові внески;

- періоди трудової діяльності до 01.01.2004 так, як вимагає Закон України “Про пенсійне забезпечення” і законодавство СРСР. Інакше кажучи, весь трудовий стаж, набутий до 01.01.2004 р., прирівнюють до страхового.

         В таблиці наведені окремі періоди трудової та іншої діяльності, стосовно яких найбільше звертаються  за роз'ясненнями заявники.

Періоди  трудової та іншої діяльності

Умови та підстави для зарахування стажу до  01.01.2004 р.

Умови та підстави для зарахування стажу після 01.01.2004 р.

Робота на підставі трудового договору на підприємствах незалежно від форм власності та господарювання

Зараховується на підставі записів у трудовій книжці. У разі відсутності трудової книжки, а також у випадках, коли в трудовій книжці відсутні необхідні записи  або містяться неправильні чи неточні записи про періоди роботи, для підтвердження трудового стажу приймаються інші документи, видані за місцем роботи, а також архівними установами

Зараховується за даними персоніфікованого обліку, виходячи із суми сплачених внесків

 

Робота за угодами цивільно-правового характеру або на інших умовах

Зараховується за умови сплати страхових внесків ( на підставі відповідного договору та інших документів, які підтверджують період роботи та сплати страхових внесків)

Зараховується за даними персоніфікованого обліку, виходячи із суми сплачених внесків

 

Підприємницька діяльність

Зараховується за наявності довідки Пенсійного фонду України, а з 01.07.2000 підтверджується даними персоніфікованого обліку. Період здійснення фізичною особою підприємницької діяльності за спрощеною системою оподаткування до 01.01.2004 підтверджується спеціальним торговим патентом або свідоцтвом про сплату єдиного податку, або патентом про сплату фіксованого розміру прибуткового податку з громадян, або довідкою про сплату страхових внесків. Для визначення права на призначення пенсії за віком згідно зі статтею 26 Закону України “Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування” за період ведення підприємницької діяльності із застосуванням спрощеної системи оподаткування, а також із застосуванням фіксованого податку з 01.01.1998 по 30.06.2000 включно подається довідка про реєстрацію як суб'єкта підприємницької діяльності. До страхового стажу для визначення права на призначення пенсії згідно зі статтею 26 цього Закону включаються періоди ведення підприємницької діяльності із застосуванням спрощеної системи оподаткування, а також із застосуванням фіксованого податку:

- з 01.01.1998 по 30.06.2000 року включно,що підтверджуються довідкою про реєстрацію як суб'єкта підприємницької діяльності;

- з 01.07.2000 по 31.12.2017 включно за умови сплати страхових внесків (єдиного внеску) незалежно від сплаченого розміру (крім випадків звільнення від сплати єдиного внеску).

 

Зараховується за даними персоніфікованого обліку виходячи із суми сплачених внесків за встановленою формою.

Період одержання допомоги по безробіттю

Застосовується за записами в трудовій книжці, внесеними органом державної служби зайнятості, або на підставі довідки служби зайнятості про період одержання допомоги по безробіттю

Зараховується на підставі записів у трудовій книжці, довідки служби зайнятості, а починаючи з 01.01.2010 -за даними персоніфікованого обліку

Робота на підставі членства в колгоспах та інших кооперативах незалежно від характеру й тривалості роботи і тривалості перерв

Періоди роботи на підставі членства в колгоспах до 01.01.1965 зараховується до стажу роботи незалежно від кількості вироблених трудоднів. Період роботи в колгоспі після 01.01.1965 , якщо член колгоспу не виконував без поважних причин встановленого мінімуму трудової участі в громадському господарстві, зараховується за фактичною тривалістю (загальна кількість вихододнів ділиться на 25,4)

Зараховується за даними персоніфікованого обліку виходячи із суми сплачених внесків

 

Військова служба, служба в органах державної безпеки та органах внутрішніх справ

Зараховується на підставі військових квитків, довідок військових комісаріатів, військових частин і установ системи Міноборони, МВС, Служби безпеки, Держспецзв'язку, Держспецтрансслужби та ін., довідок архівних і військово-лікувальних установ

Зараховується за даними персоніфікованого обліку. Якщо за період з 01.07.2000 по 31.12.2016 в реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування відсутні відомості, необхідні для обчислення страхового стажу військовослужбовцям (крім військовослужбовців строкової військової служби), поліцейським, особам рядового і начальницького складу відповідно до цього Закону, страховий стаж обчислюється на підставі довідки про проходження військової служби та про сплачені суми страхових внесків

 

Навчання у вищих і середніх спеціальних навчальних закладах, в училищах і на курсах з підготоки кадрів, підвищення кваліфікації та перекваліфікації, в аспірантурі, докторантурі та клінічній ординатурі

Зараховується лише період із денною формою навчання і підтверджується дипломами, посвідченнями, свідоцтвами, а також довідками та іншими документами, що видані на підставі архівних даних і містять відомості про періоди навчання

Не зараховуються до страхового стажу періоди навчання після 01.01.2004 в училищах, вищих, середніх та інших навчальних закладах

                                             Головне управління Пенсійного фонду України в

                                             Полтавській області

Наверх ↑